Infratek tildelt rammekontrakt med Vattenfall

Infratek, ved forretningsområdene Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur, er tildelt en rammekontrakt med Vattenfall Eldistribution AB, vedrørende leveranse av lokalnettsprosjekter.

Avtalen innebærer at Infratek skal levere lokalnettsprosjekter i Vattenfall sine områder i Stockholm, Bergslagen, Uppland, Roslagen og Götaland Sydøst, Götaland Nordøst, Götaland Sydvest, Götaland Nordvest. Garanterte volumer i rammeavtalen har en årlig verdi på ca. 70 millioner.

Videre gir kontrakten Infratek mulighet til å levere prosjekter innen regional-nettslinjer og regionalnettsstasjoner i Vattenfalls nett i Svealand og Götaland.

Avtale perioden er fra januar 2014 til desember 2016 med ytterligere ett års opsjon.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på tre uker og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

Infratek ASA

Oslo, 14. november 2013
    

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Bangen, konserndirektør Lokal Infrastruktur/konstituert konsernsjef
+ 47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

Om Infratek ASA:
Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les meir på www.infratek.no.

Tags:

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Dokumenter og linker