Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Infratek ASA inklusive vedlegg følger vedlagt.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med vedlegg kan også lastes ned fra www.infratek.no. Innkallingen sendes alle aksjeeiere med kjent adresse per 4. september 2013.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på selskapets hovedkontor i Breivollveien 31, 0668 Oslo, torsdag 26. september 2013 kl. 14.00.

Til behandling i generalforsamlingen foreligger:

1.    Åpning av møte og valg av møteleder
2.    Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer
3.    Godkjenning av innkalling og dagsorden
4.    Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5.    Valg av medlemmer til styret
6.    Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Infratek ASA

Oslo, 5. september 2013

  
For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.