Resultat 1. kvartal 2013

Infratek - hovedpunkter i 1. kvartal 2013

  • Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) 
  • Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner)
  • Vanskelige driftsforhold som følge av langvarig kulde og i tillegg unormalt lite feil på strømnettet
  • Spesielt svake resultater i det svenske markedet, blant annet som følge av oppstart av nye kontrakter
  • Inngåtte beredskapsavtaler i Norge gir god forutsigbarhet innen distribusjonsnett på det sentrale Østlandsområdet
  • Utsettelse av inngåtte oppdrag forventes å bidra til høyere aktivitet enn normalt for resten av året

For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.

Infratek ASA
Oslo, 7. mai 2013

  
For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Dokumenter og linker