Resultat 4. kvartal 2013

Infratek - hovedpunkter i 4. kvartal 2013

  • Driftsinntekter på 908 millioner (827 millioner)
  • Negativt driftsresultat i 4. kvartal på -87 millioner (52 millioner)
  • Regnskapsmessige vurderinger av eiendeler og forpliktelser har påvirket resultatet negativt med 106 millioner
  • Operative tilpasninger påvirker resultatet negativt med 28 millioner
  • Sentral Infrastruktur og Sikkerhet svakere underliggende drift
  • Oppdragsmengden inn i 2014 er tilfredsstillende
  • Egenkapitalandelen er redusert fra 47 prosent til 44 prosent
  • Styret foreslår at det ikke betales utbytte for 2013

For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.

Infratek ASA

Oslo, 12. februar 2014

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO

+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Bangen, konsernsjef

+47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.