Resultat fra ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2014

En ekstraordinær generalforsamling ble avhold i Infratek ASA 10. mars 2014 kl. 2100. Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt.

Oslo, 11. mars 2014

Infratek ASA 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO

+ 47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.