Stort potensial for norsk e-handel i Europa

DIBS, Nordens ledende leverandør av betalingsløsninger for e-handel, lanserer i dag DIBS Europeiske E-handelsindeks, en studie av e-handelen i Norden, Spania, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, basert på over 8600 intervjuer. De europeiske markedene utgjør en stor forretningsmulighet for norske nettbutikker — gitt at man tar hensyn til ganske betydelige forskjeller mellom landene.

- DIBS Europeiske E-handelsindeks har til hensikt å gi kunnskap og inspirasjon for nordiske nettbutikker som ekspanderer i Europa. Det europeiske markedet er enormt, og også stadig flere norske nettbutikker drar fordel av dette, sier salgssjef Henrik Begby Andersen i DIBS Norge. – Men på tross av at e-handelen er internasjonal i sin karakter, må nettbutikker ta hensyn til store ulikheter mellom landene for å lykkes.

I studien vurderes e-handelen til cirka 1400 milliarder norske kroner, hvorav Spania står for 155 milliarder, Storbritannia 375 milliarder, Tyskland 439 milliarder, Frankrike 250 milliarder, Sverige 55 milliarder, Norge 49 milliarder, Danmark 44 milliarder og Finland 32 milliarder kr. Norden summeres til 180 milliarder. Veksten i Europa forventes å fortsette, ettersom hele 78% av forbrukerne oppgir å opprettholde eller øke sin e-handel neste år.


Likheter mellom landene

E-handelen er internasjonal og det finnes store likheter mellom de ulike land. Mange forbrukere velger nettbutikk basert på vaner, og hele 61% av forbrukerne starter sine let i butikker de har brukt før. Nesten like mange bruker søkemotorer (58%) for å finne shoppingmuligheter. Over en tredjedel av forbrukerne bruker nettsteder med prissammenligning for å veilede sine innkjøp.

Forbrukere flest ønsker å betale på den måten de opplever som sikrest og enklest. Over halvparten av forbrukerne unngår nettbutikker som mangler ”riktig” betalingsalternativ. Derfor er det viktig å tilby betalingsmetoder som målgruppene i respektive land ønsker å bruke.


Forskjeller mellom landene

Ulikheter i e-handelens modenhetsgrad mellom landene gjenspeiles blant annet i at e-handelen per person varierer mye. I studien kommer det frem at e-handelen per person i løpet av de siste seks månedene er 7778 kr i Norge, 6015 kr i Danmark, 4873 kr Storbritannia, 4729 kr i Sverige, 4681 kr i Finland, 4364 kr i Tyskland, 3838 kr i Frankrike og 3493 kr i Spania.


Forskjeller i betalingsmetoder mellom landene

Forbrukerne ønsker å betale sikkert og enkelt, men hva dette er, varierer mellom landene.

De fleste norske netthandlere foretrekker å betale med kort (33%) eller online bankoverføring (30%). Faktura er også populært (28%). Situasjonen er markant annerledes i Finland, der kun 19% bruker debit/kredittkort. Her foretrekkes betaling med online bankoverføring av 45% av forbrukerne. Faktura foretrekkes av 22%.

Nordmenn foretrekker helt klart å betale med kort (60%). 12% foretrekker faktura, 10% foretrekker mikrobetaling og 7% foretrekker å betale i nettbanken. Danmark er uten tvil det landet der debit/kredittkort er vanligst. Hele 80% foretrekker kort, takket være Dankortets unike posisjon.

De britiske forbrukerne har en sterk preferanse for å bruke kort (58%), men så mange som 23% av forbrukerne foretrekker mikrobetaling. Spanske forbrukere foretrekker å betale med kort (37%) og med postoppkrav (23%). Tyske forbrukere foretrekker faktura (27%), men mikrobetalinger er også svært populære (26%), mens kort foretrekkes av bare 20%. I Frankrike har kort en helt dominerende stilling, og foretrekkes av 59%, men mikrobetaling er også populært. Visse kort er internasjonale, men i alle markeder finnes det nasjonale kort som ofte har en sterk posisjon.


Forskjeller i hvordan forbrukerne velger nettbutikk

Forbrukerne veiledes av vaner og søkemotorer mot nettbutikker, men man fatter beslutninger basert på ulike variable.

I Norge er nettsteder som sammenligner priser nesten like viktig som søkemotorer (57%), men kun 16% av de spanske og 26% av de franske forbrukerne bruker nettsteder med prissammenligning. I Spania og Frankrike velger dobbelt så mange forbrukere bort nettbutikker som mangler en tradisjonell butikk, sammenlignet med de andra landene.

Kravene til butikkenes webdesign varierer også. Nesten halvparten av alle forbrukerne unngår nettsteder som de oppfatter som dårlige. I Norge unngår 57% dårlige nettsteder, mens bare 33% av spanjolene og 40% av franskmennene unngår nettsteder som de anser er dårlige.


Forskjeller i hva forbrukerne kjøper

Reiser er den største produktkategorien i alle land, men dens andel av totalen varierer. Reiserelaterte utgifter står for cirka 20% av e-handelen i de store europeiske markedene, og opp til 47% av markedet i de nordiske landene. Elektronikk er den nest største kategorien i nesten alle markeder. Frankrike er unntaket, der klær og sko er den nest største kategorien. I Norden og Tyskland utgjør media og underholdning den tredje største kategorien.


Forventninger til neste år 

I alle land forventer forbrukerne å øke e-handelen, men de små nordiske landene er mest optimistiske. I Norge planlegger 84% av forbrukerne å opprettholde eller øke sine utgifter, sammenlignet med Sverige 91%, Finland 87%, Danmark 85%, Tyskland 76%, Storbritannia 73%, Spania 68% og Frankrike 61%.


Om DIBS Europeiske E-handelsindeks

 

Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av tredje kvartal 2010 av forskningsinstituttet YouGov Zapera og bygger på intervjuer med over 8000 internettbrukere i Spania, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Norge og Finland, samt 634 intervjuer med nettbutikker i Danmark, Norge og Sverige. Alle beregninger er basert på valutakurser den 2. august 2010.

DIBS Europeiske E-handelsindeks inkluderer blant annet størrelsen på hver produktgruppe per land og forventninger per produktgruppe i hvert land.


Om DIBS

DIBS Payment Services er Nordens ledende uavhengige leverandør av funksjonelle, sikre og innovative betalingstjenester for handel via internett. DIBS håndterer daglig mer enn 13 000 kunders transaksjoner og har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo og Køpenhavn. DIBS er listet på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser. Les mer på www.dibs.no.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Salgssjef Henrik Begby Andersen, tlf: 9808 6666 eller henrik.andersen@dibs.no.
Presseservice: Thor Hestnes, tlf. 915 77 725 eller thor@pressekanalen.no.

Abonner

Dokumenter og linker