- En strålende dag for norske verft

Regjeringens hjelpepakke sørger for at norsk verfts- og leverandørindustri kommer styrket ut av finanskrisen, sier adm. dir. i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen.

Innovasjon Norge får 238 millioner kroner i økte bevilgninger og Ovesen sier det er et meget bra tiltak for verfts- og leverandørindustrien: - Verftspakken følger opp innspillene som ble gitt av næringen, organisasjonene og Innovasjon Norge. Vi kan nå hjelpe industrien med å utvikle nye og konkurransedyktige produkter og tjenester. Spesielt med fokus på miljø. Dette vil være med på å gjøre Norge mer konkurransedyktig etter finanskrisen. Innovasjon Norge får følgende tildelinger: 200 millioner kroner i nye innovasjonslån • Rammen for landsdekkende innovasjonslån fra Innovasjon Norge foreslås økt med 200 millioner kroner. Pengene øremerkes de maritime næringene. Det innebærer blant annet at verft og offshoreverksteder kan søke om risikovillig lånekapital til omstillings- og nyskapingsprosjekter. Miljø, innovasjon og kompetanseutvikling gjennom Innovasjon Norge • • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til miljøprosjekter i de maritime næringene og utvikling av nærskipsfartsflåten. Prosjekter knyttet til gassdrift skal være særlig prioritert. • Det foreslås 8 millioner kroner til Bedriftsrettet kompetanse-styrkingsprogram. Pengene øremerkes bedrifter i de maritime næringene og gjør at bedrifter kan videreutvikle kompetente medarbeidere i en periode med lav aktivitet. • Ordningen Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) foreslås økt med 20 millioner kroner. Pengene øremerkes prosjekter i de maritime næringene, og kan blant annet bidra til samarbeidsprosjekter innen produkt- og teknologiutvikling.