1,2 milliarder til Innovasjon Norge for å øke nyskaping og utvikling i næringslivet

Det betyr en kraftig økning i Innovasjon Norges muligheter til å bidra til nyskaping i en vanskelig situasjon. - Vi er veldig fornøyd med at Innovasjon Norge nå har fått anledning til å styrke næringslivet med ytterligere 1,2 milliarder i risikofinansiering, sier administrerende direktør Gunn Ovesen.

- Vi er klare til å ta den utvidede rollen som denne tiltakspakken gir oss, og er godt i gang med arbeidet med lavrisikolånene som ble styrket før jul. I dag fikk vi en økning på risikolånene og etablererstipend. Det gir oss mulighet til å jobbe enda mer aktivt med innovasjon og internasjonalisering i norske bedrifter.
Innovasjon Norge får 600 millioner kroner i økning på rammene for innovasjonslån (risikolån) og til sammen like mye i rammer for tapsfond og garantier.

For næringslivet betyr disse pengene at vi kan sette i gang flere gode, innovative prosjekter. Bedriftene får tilgang på lån og på kort sikt gir det flere og sikrere arbeidsplasser. På lengre sikt får vi et sterkere næringsliv – noe vi alle er tjent med. Når Innovasjon Norge har mulighet til å bidra med lån til flere, bør det også bli lettere å få annen finansiering gjennom bankene.
- Økningene stemmer godt med de behovene næringslivet har signalisert overfor oss, sier Gunn Ovesen. – Dette gir oss betydelig økte muligheter til å jobbe med næringslivet i en tøff tid. Vi er også svært positive til at regjeringen styrker skattefunn-ordningen.

Økningene:
• Med 600 millioner økning i landsdekkende innovasjonslån og økte garantier på 280 millioner kroner pluss tapsfond på 320 millioner kroner kan vi bistå langt flere bedrifter enn i dag.
• Med 150 millioner til landsdekkende etablererstipend vil vi kunne være med på å støtte bedriftsetableringer også i mer sentrale strøk.
• 65 millioner kroner i økning til offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) er en viktig økning i et svært effektivt virkemiddel.
• Marint verdiskapingsprogram øker med 20 millioner kroner.
• Trebasert innovasjonsprogram øker med 20 millioner kroner
• Bioenergiprogrammet øker med 50 millioner kroner.

For mer informasjon:
Katinka Greve Leiner, direktør for strategi og kommunikasjon, tlf. 957 21 740.
Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonssjef, tlf. 908 20 918.

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Dokumenter og linker