100 millioner til Nortura BA

Innovasjon Norge tilbyr et lån på 100 millioner kroner til delvis finansiering av Nortura BAs nye slakter i Malvik i Sør Trøndelag. Investeringen vil gi et topp moderne og effektivt små- og storfeslakteri. Det er et helt nødvendig behov for oppgradering og effektivisering som ligger til grunn for denne investeringsbeslutningen.

Innovasjon Norge tilbyr et lån på 100 millioner kroner til delvis finansiering av Nortura BAs nye slakteri i Malvik i Sør-Trøndelag. Investeringen vil gi et topp moderne og effektivt små- og storfeslakteri. Det er et helt nødvendig behov for oppgradering og effektivisering som ligger til grunn for denne investeringsbeslutningen.

- Nortura BA har i mange år arbeidet for å få på plass en ny fabrikkstruktur i Midt-Norge. Eksisterende fabrikker er nedslitte, teknologisk utdatert og dårlig tilpasset kapasitetsbehovet i selskapet. Samtidig er det nødvendig å posisjonere seg i forhold til eventuelle endringer i internasjonale rammevilkår. Investeringen i Malvik er derfor av stor betydning både for landbruket og det øvrige næringslivet i regionen, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge i Sør Trøndelag.

Nortura BA eies av 28 300 egg- og kjøttprodusenter, og har hele verdikjeden fra råvare på rødt og hvitt kjøtt til merkevarene Gilde, Prior, Fryst, Norgården, Alfathi og Terina. Fabrikken som skal stå ferdig mai 2010 vil slakte og skjære både storfe og småfe fra Norturas produsenter i hele midt-Norge, samt leieslakte for Spis-Grilstad. Fabrikken vil ha en produktivitet på nivå med de beste storfe- og småfeslakteriene i Europa.

Fakta om Nortura Malvik:

• Blir Norges største storfe og småfeslakteri med et årlig volum på 83 000 storfe og 185 000 småfe
• Ferdig våren 2010
• Gir 200 arbeidsplasser
• Fabrikkareal 20 000 kvm
• Reduserer energiforbruket 20–25 prosent
• Gjennomsnittlig inntransportid storfe 3 t 53 min og småfe 4 t 8 min
• Kjøp og ferdigstillelse: 500 millioner kroner.

For mer informasjon, kontakt:
Nils Roald, kredittdirektør i Innovasjon Norge. Tlf. 22 00 28 27, e-post: nils.roald@innovasjonnorge.no
Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag. Tlf. 73 87 62 85, e-post vigdis.harsvik@innovasjonnorge.no

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner