400 000,- i stipend til bioteknologiprosjekt basert på mose med antibakteriell effekt

Bioteknologi innenfor medisin, diagnostikk og medisinsk teknologi er områder med et stort markedspotensial og er med på å understøtte behovet for effektivisering i helsesektoren. Bioteknologi og medisinsk teknologi et betydelig internasjonalt marked og er også valgt ut som et av de områdene Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse ønsker å støtte gjennom sin stipendordning for 2007.

Økende grad av bakterielle infeksjoner og resistens, er et stort problem både i og utenfor helsesektoren. Vinneren av stipendet, Vireo AS, har gjennom bioprospektering av mose utviklet et nytt innovativt produkt med stor klinisk nytteverdi og et stort internasjonalt markedspotensial.

Vireo AS har utviklet en applikasjon som møter et stort bakterielt problem. Holocellulose fra mose har en påvist antibakteriell effekt uten å fremme resistens og tester har vist at holocellulose er effektiv mot sykehusbakterien S. aureus. Vireo AS ønsker å utvikle applikasjoner for holocellulose der materialet inkorporeres i tekstiler, som brukes i miljøer der det er ønskelig å holde nede skadelig bakterienivåer.

Stipendet ble overrekt av divisjonsdirektør Siri Bjerke fra Innovasjon Norge under Technoport Awards 2007 onsdag 17. oktober i TrondheimMer om Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse

Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse ble etablert av NHO, NHD og Innovasjon Norge i 2004. Stiftelsens grunnkapital ble overført fra Stiftelsen Norges Eksportråd som ble avviklet da virksomheten ble ført videre i Innovasjon Norge. Stiftelsen driftes av Innovasjon Norge. Formålet for stiftelsen er å fremme kompetanse om eksportvirksomhet og internasjonalisering av norsk næringsliv.

I 2007 vil stiftelsen dele ut stipender på til sammen 1,8 millioner kroner til internasjonaliseringsprosjekter innenfor:
• reiseliv og opplevelsesnæringen
• bioteknologi
• miljø- og energiteknologi

Styret for stiftelsen består av representanter for Innovasjon Norge, NHO og det private næringslivet. Mer informasjon om Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse finnes på www.norint.no


Kontaktperson:
Britt Kjølstad, styresekretær i Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse
tlf. 22 00 27 39 - e-post: britt.kjolstad@innovasjonnorge.no

Mads Opsahl, kommunikasjonsrådgiver
tlf. 917 92 214 - e-post: mads.opsahl@innovasjonnorge.no

Dokumenter og linker