800 000 kroner i stipend til internasjonalisering av norske reiselivs- og opplevelsesprodukter


Pressemelding fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse:

800 000 kroner i stipend til internasjonalisering av norske reiselivs- og opplevelsesprodukter

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Frode Berge, har delt ut to stipender på 400 000 kroner hver til Rodela/Flow production og Njord AS fra Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse.

Rodela
Rodela har som forretningside å utvikle Norge som location for foto- og filminnspillinger. Selskapet har allerede vist seg å være bærekraftig, da man har krevende kunder på kundelisten. Stipendet skal brukes til å videreutvikle selskapet. Firmaet har nylig skiftet navn til Flow production. Grunderen bak Flow Production er Camilla Tjøstheim.

Njord AS
Njord AS er et innovativt selskap som tilbyr naturbaserte aktiviteter til et kresent reiselivsmarked. Stipendet skal gå til å videreutvikle produktene til det stadig voksende cruisemarkedet. Grunderne bak Njord AS er Eivind Nordeide, Lars Mjaavatn og Anders Waage Nilsen.

Begrunnelse
Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse legger vekt på prosjektets kommersielle potensial nasjonalt og internasjonalt. Dessuten er graden av innovasjon og kreativitet og potensialet for å utvikle en bærekraftig forretning avgjørende. Videre er prosjekteierens evne til å internasjonalisere prosjektet og utnytte team og nettverk viktige elementer i vurderingen.

Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse
Stiftelsen er etablert med en grunnkapital på 30 millioner kroner som er overført fra Stiftelsen Norges Eksportråd. Norges Eksportråd er avviklet, men virksomheten er videreført i Innovasjon Norge. Stiftelsen er opprettet etter en avtale mellom NHO og Nærings- og handelsdepartementet. Formålet for stiftelsen er å fremme kompetanse om eksportvirksomhet og internasjonalisering av norsk næringsliv.
I 2006 har stiftelsen delt ut stipender på til sammen 3,2 millioner kroner til internasjonaliseringsprosjekter innenfor:

• Reiselivs- og opplevelsesprodukter
• Landbruksbasert næringsmiddelprodukter
• Miljø- og energiteknologi

Styret for stiftelsen består av representanter for Innovasjon Norge, NHO og det private næringslivet.

Mer informasjon om Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse finnes på www.norint.no.

Kontaktperson:
Britt Kjølstad, styresekretær i Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse.
Tlf. 22 00 27 39, e-post: britt.kjolstad@innovasjonnorge.no.
Direktør for kommunikasjon Kjetil Svorkmo Bergmann, tlf. 908 20 918, e-post: kjber@innovasjonnorge.no.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=19739&lang=NO Logo for Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse. JPG-format.

Multimedia

Multimedia