Afrika – mulighetenes kontinent

Innovasjon Norge og NHO har gleden av å invitere deg til Næringslivets Bistandskonferanse, NBK 2010, onsdag 10. februar i NHOs lokaler på Majorstuen. Årets konferanse retter fokus på muligheter og utfordringer for norske bedrifter i Afrika.

Vi har hørt det før: Bedriftsetablering i utviklingsland setter fart på økonomien og gir folk arbeid. Er det så enkelt i praksis? I forkant av konferansen er 23 norske bedrifter blitt spurt om hvordan de har lykkes med sin Afrika-satsing. Felleskjøpet satset på å produsere soya i Mosambik, for å kunne bruke dette i norsk kraftforproduksjon. Slik gikk det ikke: - Etter hvert som produksjonen av soya kom i gang, dukket det opp et innenlandsk marked som ga bedre lønnsomhet enn eksport. Felleskjøpet aksepterte da at dette var den beste bistandseffekten man kunne få, sier Lars Fredrik Stuve, administrerende direktør i Felleskjøpet. Dette bekrefter at det finnes vilje til å betale for varer og tjenester i Afrika. Et annet eksempel er at selv om 80 % av befolkningen i Niger har mindre enn 20 kroner å leve for hver dag, har 1 av 3 innbyggere mobiltelefon. Folk betaler med andre ord for det som gjør hverdagen bedre – det betyr at den som ser markedsmulighetene, kan finne lønnsomme nisjer. Ringvirkningene er store: Man skaper arbeidsplasser og inntekter, nye varer tilbys lokalt, kompetanseheving og skatteinngang for myndighetene. Eksemplet med Felleskjøpet er et av mange, og på NBK får du muligheten til å møte bedriftsledere som har lignende erfaringer – ikke alle er like positive, men man har lært av det som gikk galt. I tillegg tror vi dette kan være av interesse: - Erik Solheim og John G. Bernander skal diskutere hvordan man aktivt kan arbeide for å lykkes i Afrika. - Bruce Jenks, assisterende generalsekretær i FNs utviklingsprogram, drøfter utfordringer og muligheter i lys av den makroøkonomiske situasjonen i Afrika. - Tomm Kristiansen (tidligere NRK-korrespondent) deler sine tanker om forretningsdrift i Afrika. Vi starter kl. 09.00, serverer NBK lunsj kl.13.00 og ønsker deretter velkommen til uformelle informasjons- og kontaktmøter. For påmelding, send mail til Christine.floysand@innovasjonnorge.no

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Dokumenter og linker