Ansvar og muligheter for næringslivet


Ansvar og muligheter for næringslivet

Næringslivets ansvar og muligheter i utviklingsland står på dagsorden når årets Bistandskonferanse åpner. Innovasjon Norge og NHO arrangerer konferansen tirsdag 13. september med rekorddeltakelse på 370 personer.

Næringslivet våkner
Jon Vea, leder for NHOs Norge i Verden-prosjekt tror den store interessen skyldes en oppvåkning i næringslivet.
- Det er en økende forståelse for at næringslivet må engasjere seg i utviklingsland, både for å medvirke i bekjempelsen av fattigdom, men også for å gripe de muligheter som åpner seg for kommersiell virksomhet i stadig flere utviklingsland. Det er også kommet signaler fra regjeringen som tyder på at den vil prioritere satsing på næringsutvikling i disse landene. Dette åpner opp for nye samspillsmuligheter mellom næringsliv og myndigheter innen utviklingspolitikken, sier Jon Vea.
En vinn-vinn situasjon
- Utviklingsland representerer viktige markeder og spennende muligheter for norsk næringsliv. Engasjement fra norske bedrifter i og mot utviklingsland er en vinn-vinn situasjon, til fordel både for landene vi investerer i og handler med og for norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen.
Spennende program
Konferansen finner sted på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Årets program består av to plenumssesjoner og seks parallelle temamøter.
Adm. direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge ønsker velkommen til konferansen og leder mottakelsen på ettermiddagen.
H.K.H. Kronprins Haakon åpner konferansen etterfulgt av Mosambiks president Armando Guebuza.
Er næringsutvikling i sør ute? Administrerende direktør Finn Bergesen jr. utfordrer utviklingsminister Erik Solheim.
Jan Egeland ser på fremtidige utfordringer for internasjonalt hjelpearbeid.
Administrerende direktør Kjell Roland, Norfund stiller spørsmålet om Norfund er nede for telling?
Avslutningsvis vil styreleder Mads Kjær, Kjaer Group AS, drøfte om man kan fjerne fattigdom ved å tjene penger.

Delsesjoner med konkrete problemstillinger
Mange konkrete problemstillinger tas opp i delsesjoner og belyses fra flere kanter. Temaer som fattigdomsbekjempelse og profitt, rettferdig handel, energi, konkurranse om arbeidskraft, utfordringer for internasjonalt hjelpearbeid og det offentlige virkemiddelapparat i utviklingsmarkedet står på programmet. Et temamøte tar for seg mulighetene i Vietnam og India.

Kontaktpersoner:
Gunn Wenche Andersgaard – 907 77 775
Presse: Kjetil Svorkmo Bergmann – 908 20 918
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner