Barnas Lekeland i Ålesund er vinneren av Innovasjon Norges pris under festivalen INOVUS Fusion

- Vinneren har på en positiv og tillitsvekkende måte møtt alle under festivalen med et brennende ønske om å fortelle om sin bedrift, heter det i juryens begrunnelse. Hun tok bokstavelig talt hele døgnet i bruk for å rykke fra konkurrentene. Juryen sier at den virkelig har fått en leksjon i positiv markedsføring.

31 bedrifter med gründere i aldersgruppen 18 til 35 år deltok i konkurransen. Prisen for synlighet og markedsføring under entreprenørskapsfestivalen INOVUS Fusion er på 50 000 kroner. Konkurransen tar utgangspunkt i at gründerskap handler om å vinne kampen om markedet, viktigheten av å være synlig og å kunne selge sin forretningside på en troverdig og positiv måte.

Barnas Lekeland er nordvestlandets første og eneste innendørs aktivitetshus og lekeland for barnefamilier, barnehager, skoler, idrettslag, lag og foreninger og bedrifter. I fjor hadde de hele 70 000 besøkende.

Inspirerende, lærerik og viktig møteplass
Barnas Lekeland ved Ann Kristin Angelsen er en av 31 bedrifter fra hele landet som er håndplukket av Innovasjon Norge til å delta på et skreddersydd program der nettverk, kompetanse og inspirasjon er sentrale stikkord. Barnas Lekeland representerte Møre og Romsdal.
- Jeg er kjempeglad og veldig takknemlig for prisen, sier Ann Kristin Angelsen. - Å møte 31 unge gründere fra hele landet og konkurrere under INOVUS Fusion har vært inspirerende, lærerikt og veldig morsomt. INOVUS Fusion er en veldig viktig møteplass for oss som gründere, og en viktig arena for å skape nettverk med næringslivet og virkemiddelapparatet. Samtidig er det et avbrekk i en hektisk hverdag og gir faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til videre utvikling både av seg selv og Barnas Lekeland, avslutter Ann Kristin Angelsen.

Dette er INOVUS Fusion
Målet er å skape gode næringsrettede nettverk, at deltagerne skal bli kjent med andre unge gründere, at de skal få økt kunnskap om viktige temaer og få styrket selvtillit og motivasjon for å stå på videre. Innovasjon Norges distriktskontorer håndplukker de som får representere sitt fylke. I løpet av tre dager kombineres forelesninger, workshops, nettverksaktiviteter og konkurranse.

For mer informasjon:
Ingrid Severine Rønstad, Rådgiver i Innovasjon Norge Møre og Romsdal.
Telefon 957 52 629. E-post Ingrid.Severine.Ronstad@innovasjonnorge.no

Sissel Kleven, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 959 41 740.
E-post sissel.kleven@innovasjonnorge.no

Se også:
www.barnaslekeland.no

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Multimedia

Multimedia