Borte bra, men hjemme best – hva kan næringslivet gjøre for å få folk til å jobbe utenlands?

Innovasjon Norge, Barne- og likestillingsdepartementet, NHO og Vipe har utviklet en god praksis for norsk næringsliv som ønsker å rekruttere de beste hodene til et globalisert arbeidsmarked. Norsk næringsliv vokser i utlandet, men norske arbeidstakere er mindre mobile enn før. Verktøyet for å motvirke dette overleveres Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt tirsdag 9. september hos Innovasjon Norge.

Tenk nytt
Det viktigste for å få til rekruttering for et internasjonalt arbeid er:

Tenk nytt – tenk mangfold
• To av ti norske expatriates er kvinner – de utgjør en uutnyttet ressurs som kan utvinnes bedre gjennom langsiktighet og talentutvikling
• Se potensialet i etterkommere etter innvandrere – de er mer mobile enn nordmenn, samtidig som de språklig og kulturelt kan ha konkurransefortrinn i flere av verdens emerging markets
Walk the talk – gjør det lønnsomt å ta en internasjonal karriere
• Mange arbeidstakere opplever dobbeltkommunikasjon fra arbeidsgiverne: På den ene siden oppfordres de til utenlandsopphold, på den andre siden opplever de at det ikke lønner seg å være ”ute av syne, ute av sinn”
• Arbeidsgivere må derfor bli bedre på skape sammenheng mellom det å ta en internasjonal karriere og lønnsomhet. Det må skje gjennom en mer systematisk ivaretakelse av utfordringer som doble karriereløp, repatriering og oppfølging av karriereplaner

Flaggskipene er hjemme, arbeidet gjøres ute
I 1980 hadde de 30 største norske industrikonsernene ni prosent av sin arbeidsstokk i utlandet. I dag er tallet 65 prosent. Samtidig finner den største verdiskapingen for mange norske bedrifter sted utenfor Norges grenser. Hovedkontorene her hjemme er redusert til flaggskip. Det skulle tilsi at flere nordmenn satset på en internasjonal karriere. Slik er det ikke. Tvert imot er norske arbeidstakere lite mobile. Hvorfor er det slik, og hvilke grep bør internasjonalt orienterte arbeidsgivere ta for å tiltrekke seg talenter til et globalt arbeidsmarked?
Dette er spørsmål praksisen vil gi svar på. Svarene er fundert på intervjuer med 40 ledere og rekrutterere med internasjonal erfaring over halvannet år. I tillegg har 108 respondenter fra globale bedrifter svart på spørsmål innen internasjonalisering og rekruttering.
Dette med mer vil bli tema for lanseringen, der også 50 større norske bedrifter deltar. Administrerende direktør i Accenture Norge, Nils Øveraas, vil presentere problemstillingen fra næringslivets perspektiv, mens rådgivningsfirmaet Vipe vil presentere funnene praksisen bygger på.

Kontaktinformasjon:
Vibeke Horn, Vipe International AS, e-post: vibeke@vipe.no, mobil: 456 61 210.

Se vedlagte invitasjon for programdetaljer.

Tags:

Dokumenter og linker