Charter fra Japan til Tromsø

I mars 2009 lander en Airbus-maskin med 260 japanske turister i Tromsø. Det er første gangen Nord Norge får en chartermaskin direkte fra Japan.

Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board, Avinor, SAS og reiselivsselskapene i Nord-Norge har bidratt til at Nord Norge nå får japanerne flydd inn som charterturister. Asiatene har et høyt forbruk på sine utenlandsreiser, og er derfor en svært attraktiv målgruppe for Nord Norge

Høyest vekstpotensial
For å være en aktuell destinasjon for asiatiske forbrukere, er det helt avgjørende å være tilstede i distribusjons- og salgskanalene. Samtidig må det finnes tilgjengelig transportkapasitet fra markedene til en markedstilpasset pris. Og det er svært gode grunner for å legge så mye som mulig til rette for japanerne:

"Asia er den regionen på verdensbasis med høyest vekstpotensial i utgående feriereiser og har også et betydelig potensial for helårig trafikk til Norge", sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Den japanske turoperatøren Club Tourism International Inc har ansvar for innsalget i det japanske markedet, og Tumlare - den største ”skandinaviaspesialisten” i det asiatiske marked, vil være den ansvarlige landarrangør når 260 japanske turister skal oppleve det mangfoldige Nord-Norge på forskjellig vis. Ruten vil opereres av SAS med flytypen Airbus, direkte fra Tokyo til Tromsø.

Nord-Norge har slitt med å oppnå en tilfredsstillende vekst fra det asiatiske turistmarkedet, hovedsakelig grunnet begrenset flykapasitet og lang reisetid. "Med dette offensive tiltaket vil vi nå ha mulighet å teste ut potensialet for langdistansecharter til ”nordlysets rike”, sier Per Arne Tuftin.

Riktig tidspunkt
"Det har vært en positiv utvikling av mange spennende reiselivsprodukter i Nord-Norge de siste årene. Derfor er tidspunktet for en satsning nå riktig", uttaler Innovasjon Norges markedssjef for turisme i Asia, Per Holte. "Det er også gledelig at alle de tre Nord-Norske fylkene blir representert i turprogrammet til Club Tourism", sier han.

Erfaring fra oppstart av lignende charter til vestlandet nylig har gitt god og ny innsikt i det japanske markedet, dets forbrukeratferd og interesser, og således hvilke aktiviteter og rundreiseprodukter de setter pris på. Dette vil også Nord-Norge dra nytte av gjennom deltakelse i en markedsgruppe som er spesielt opprettet for fremtidig satsing i de asiatiske markedene.

Fakta:
I 2007 var det 115 340 japanske gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge. Dette utgjør 1,4 prosent av alle utenlandske kommersielle gjestedøgn i 2007.
• Japanenere er i gjennomsnitt 4,6 dager i Norge
• Japanere brukte sommeren 2007 i gjennomsnitt kr. 1670 pr. dag i forbindelse med Norgesferien. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk på kr. 7396 pr. ferie.
• For mer markedsdata om Japan: http://www.innovasjonnorge.no/Reiseliv_fs/Japan_1.pdf

For videre informasjon kontakt følgende personer:
• Per Holte, Innovasjon Norge Asia, mob: 0086 1381 8972209
• Arne Trengereid, Troms Reiseliv AS, mob: 901 76 000
• Inger Persen, Finnmark Reiseliv AS, mob: 932 60 700
• Kai Breivoll, Nordland Reisleiv AS, mob: 958 10 279
• Svein Erik Setermo, Visittromsø AS, mob: 918 48 085
• Bjørn Nilsen, SAS Troms, mob: 957 16 894

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner