Deler ut tre millioner kroner til selskaper med store internasjonale muligheter

Seks nye selskaper som er langt framme innenfor svært ulike områder får stipendiene fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse i år. - Felles for vinnerne er at deres teknologier har stort internasjonalt potensial, sier styreleder Leif Frode Onarheim.

Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse er etablert av NHO, NHD og Innovasjon Norge. Stiftelsen skal fremme internasjonalisering av norsk næringsliv og bidra til økt verdiskaping.
Styret har valgt å dele ut seks stipend, hver på en halv million kroner. - Internasjonalisering og kommersialisering krever tid og ressurser, sier Onarheim. - Vi håper og mener stipendiene vil være et godt bidrag til selskapenes videre arbeid med å nå et internasjonalt marked.

Vinnerne:
WPR Medical AS, for prosjektet Wireless heart sensor technology
Bedriften har utviklet en trådløs hjertesensor for undersøkelser av forstyrrelser i hjerterytmen. Teknologien er enkel i bruk slik at den kan benyttes ved legekontorer som en telemedisinsk tjeneste. I tillegg til det internasjonale potensialet legger styret vekt på at helsevesenet har behov for ny teknologi som kan gi effektiviseringsgevinster og økonomiske innsparinger.

Resiliens AS, for prosjektet How to make resilient routing simple
Resiliens AS bygger på en egenutviklet og patentert teknologi for rask reruting ved feil i datanettverk. Hvis kabler brytes eller rutere svikter, sørger metoden for at trafikken blir rutet så raskt rundt feilene at brukerne ikke legger merke til det. Styret mener at teknologien løser et stort problem, og den har allerede tiltrukket seg betydelig interesse.

NTNU Technlogy Transfer AS, for prosjektet Multi-anchored deformable rock bolt
Sikring med bolter er den vanligste måten å forsterke fjellet på i undergrunnsinstallasjoner. Boltene som brukes til slik sikring må tåle store laster og samtidig tolerere mye strekk før de ryker. På grunn av stadig dypere brudd, preges flere og flere gruver av berg med store spenninger. Dermed blir kravene også stadig strengere. D-Bolt har vist seg betraktelig mer pålitelig og har lengre levetid enn konvensjonelle bolter. Det vil gi store besparelser for gruvebransjen. Styret begrunner tildelingen med at produktet er utviklet og klart for å sendes ut i markedet, med et tydelig globalt fokus og potensial.

OptiNose AS, for prosjektet New device for improved nasal drug delivery
OptiNose AS har utviklet en mekanisme som kan levere medisiner via nesen med mindre ubehag for pasienten. Selskapet har ferdige produkter som kan brukes for både pulver og væsker. Styret legger vekt på at produktet er ferdig utviklet og klart for markedet, og har gode forutsetninger for en vellykket internasjonal lansering.

LIVIDI AS, for prosjektet Scalable and adaptable live internet TV
Selskapet har utviklet en teknologiplattform for transport og skalerbarhet av video som gir store muligheter innenfor mange markedssegmenter. I første omgang satser selskapet på videoovervåking. Styret mener at produktet er klart for introduksjon i markedet og har stort internasjonalt potensial.

TyphoniX AS, for prosjektet Innløpsanordning for hydrosykloner
Blanding av olje og vann er et problem ved oljeutvinning. Det er et sterkt behov for ny teknologi som bidrar til mer kostnadseffektiv separasjon av olje og vann, og som gir renere spillvann. Selskapet har utviklet en slik teknologi gjennom en innløpsanordning betegnet ”plug and cage”. Styret mener at produktet er og klart for markedet og har stort internasjonalt potensial.

For mer informasjon:
Britt Kjølstad, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Tlf. 22 00 27 39, e-post britt.kjolstad@innovasjonnorge.no
Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonssjef i Innovasjon Norge. Tlf. 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no.

Se også www.innovasjonnorge.no/norint.

Multimedia

Multimedia