En million kroner i stipender innen miljø- og energiteknologi deles ut under Climateconference.no

I forbindelse med Klimateknologikonferansen Climateconference.no under Technoport Festival 2007 i Trondheim i dag vil statssekretær Morten Wetland ved Statsministerens kontor dele ut stipender til Chapdrive AS, WAVEenergy AS og Comlight AS. Chapdrive AS mottar 600.000,-, mens WAVEenergy AS og Comlight AS mottar 200.000,- hver.

Det er Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse som deler ut stipender verd 1 million kroner innen miljø- og energiteknologi. Miljø- og energiteknologi er valgt ut som et av de områdene Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse ønsker å støtte gjennom sin stipendordning for 2007. Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse har som formål å fremme internasjonalisering av norsk næringsliv og å bidra til økt verdiskaping. Med internasjonalisering menes eksport av varer og tjenester, men også utvikling av virksomhet i det norske markedet med tanke på å møte internasjonal konkurranse, og tiltrekke investeringer og kunder til Norge.

I 2007 har stiftelsen delt ut stipender på til sammen 1,8 millioner kroner til internasjonaliseringsprosjekter innenfor:
• reiseliv og opplevelsesnæringen
• bioteknologi
• miljø- og energiteknologi

Stipendene til miljø- og energiteknologi deles ut under toppmøtet mellom politikk og teknologi – climateconference.no. Her vil sentrale aktører som sitter på løsningen til klimautfordringen møtes for å se på hva som er teknologisk mulig og politisk gjennomførbart i Norge. Mer om toppmøtet mellom Politikk og teknologi - climateconference.no på www.climateconference.no

Mer om årets vinnere

ChapDrive AS – mottar 600.000,- i stipend
ChapDrive har utviklet og patentert et reguleringssystem for kraftoverføring i vindturbiner. ChapDrive sin vindturbin har et hydraulisk kraftoverføringssystem som erstatter dagens mekaniske gearbokser. Hydraulisk kraftoverføring i vindturbiner er påtenkt tidligere, men ved å flytte ned generatoren fra toppnav til fundamentet kan man sparer opptil 50 % av vekten. Dette vil gi mer driftssikre vindmøller og samtidig gi et betydelig bidrag til billigere og enklere produksjon av vindmøller.

Store internasjonale konsern er aktive drivere i utviklingen. Shell, Statskraft og Hydro har støttet utviklingen av prosjektet. Prosjektet har stor innovasjonshøyde, er internasjonalt rettet og har betydelig verdiskapingspotensial.

WAVEenergy AS – mottar 200.000,- i stipend
WAVEenergy AS utvikler et bølgekraftanlegg som skal utnytte de enorme kreftene i havet til å produsere elektrisk strøm - SSG Bølgekraft. WAVEenergy sitt anlegg består i enkelhet av flere bassenger som er plassert oppå hverandre. Bølgene som kommer inn mot konstruksjonen blir ledet opp en rampe og inn i et eller flere av bassengene, avhengig av høyden på bølgen.
Vannet i bassengene blir så ledet ut gjennom en eller flere turbiner som genererer elektrisitet, som i konvensjonell vannkraft.

WAVEenergy AS har også patentert en flerstegs turbin designet for å kunne utnytte flere høyder med vann på ett turbinhjul. De patenterte prinsippene sikrer høy virkningsgrad og øker effektiviteten på bølgekraftanlegget. SSG Bølgekraft konstruksjonen har et enkelt og robust design for å kunne stå imot de enorme kreftene anlegget vil bli utsatt for.

Markedet vurderes å være svært stort, men med mange konkurrerende teknologier. Selskapet har et konkurransefortrinn med den relativt enkle og robuste konstruksjon som gir integreringsmuligheter med eks. moloer og lignende anlegg.

Comlight AS- – mottar 200.000,- i stipend
Comlight AS har utviklet et energibesparende system for belysning, en videreutvikling av intelligent belysning. Alt lys blir effektredusert til ønsket lavt nivå, men som gradvis øker lysintensiteten i et område rundt et objekt i bevegelse. I områder uten aktivitet senkes lysstyrken til ønsket nivå. Ved bruk av en sensor vil lyset reagere på et objekt i bevegelse og sikrer at lystyrke økes i nærmeste område.

Konseptet begrenser lysforurensing og vil gi store positive effekter på økt sikkerhet, gi energi- og miljøgevinster samt bedrifts- og samfunnsøkonomiske besparelser.

Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse
Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse ble etablert av NHO, NHD og Innovasjon Norge i 2004. Stiftelsens grunnkapital ble overført fra Stiftelsen Norges Eksportråd som ble avviklet da virksomheten ble ført videre i Innovasjon Norge. Stiftelsen driftes av Innovasjon Norge. Formålet for stiftelsen er å fremme kompetanse om eksportvirksomhet og internasjonalisering av norsk næringsliv.

Styret for stiftelsen består av representanter for Innovasjon Norge, NHO og det private næringslivet. Mer informasjon om Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse finnes på www.norint.no


Kontaktperson for Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse:
Britt Kjølstad, styresekretær i Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse
tlf. 22 00 27 39 - e-post: britt.kjolstad@innovasjonnorge.no

Mads Opsahl, kommunikasjonsrådgiver
tlf. 917 92 214 - e-post: mads.opsahl@innovasjonnorge.no

Kontaktperson for Climateconference.no:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune v. Heidi Fossland, 922 55 820
UKA v. Silje Aurora, tlf. 92894461

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Dokumenter og linker