Er pressen et hinder for utvikling? Invitasjon til Næringslivets Bistandskonferanse

Innovasjon Norge og NHO har gleden av å invitere deg til NBK 2009, Næringslivets Bistandskonferanse, onsdag 4. februar i NHOs nye lokaler på Majorstuen. NBK vil i år belyse og diskutere bedriftenes omdømmerisiko ved leveranser til, handel med og investeringer i utviklingsland.

Som det fremgår av programmet fokuserer deler av programmet på pressens rolle i forhold til norsk næringsliv i utviklingsland. Vi stiller spørsmålet om pressen er et hinder for utvikling?

Vi starter kl.08.30, serverer NBK lunsj kl. 13.00 og ønsker deretter velkommen til uformelle informasjons- og kontaktmøter.

På våre nettsider http://www.innovasjonnorge.no/nbk finner du invitasjon, program og påmeldingsskjema.

Kontaktpersoner: Gunn Wenche Andersgaard, Teamleder,Næringsutvikling & Bistand og Børge Jomaas, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen hos Innovasjon Norge.

Gunn Wenche Andersgaard
Teamleder,Næringsutvikling & Bistand
Innovasjon Norge
tel: +47 22 00 25 48
mob: +47 90 77 77 75
guand@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

Børge Jomaas
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge
Strategi og kommunikasjon
T: +47 22 00 26 13
M: +47 901 94 823
bojom@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner