Finnmark får sin første økoturisme bedrift!

Ekkerøy Feriehus ble nylig overrakt beviset om at de er ’Godkjent Norsk Økoturismebedrift’, og blir med dette den første Finnmarksbedriften som kan føye seg inn i rekken av sertifiserte økoturismebedrifter.

- Det er flott at vi nå har fått en økoturismebedrift i Finnmark, vi håper dette bidrar til at flere bedrifter i området vil satse på økoturisme i tiden fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. En kvalitetshevende prosess - Prosessen med å sertifisere bedriften har ført til en kvalitetssikring og kvalitetsheving av Ekkerøy Feriehus, sier daglig leder Ingjerd Tjelle, som er svært fornøyd med å få status som første godkjente økoturismebedrift i Finnmark. Ekkerøy Feriehus har drevet utleie av verneverdige hus og leiligheter med sjel siden 2001. Her tilbyr de sine gjester miljøvennlig overnatting nært på naturen og dyrelivet. Boenhetene som befinner seg på Ekkerøy utenfor Vadsø er et av de mest idylliske og særpregede fiskeværene i Finnmark. Økende interesse for økoturisme Innovasjon Norge har til nå godkjent 13 bedrifter i Norge. De ser svært positivt på den økende interessen rundt sertifiseringsordningen. Flere bedrifter er nå i gang med prosessen og ser på dette som en mulighet til å videreutvikle sitt særpreg i lokalmiljøet. - Å bli godkjent som økoturismebedrift er et prestisjetungt kvalitetsstempel der de sertifiserte bedriftene må tilfredsstille alle hundre kravene i den nasjonale merkeordningen for økoturismebedrifter, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. 7 prinsipper for norsk økoturisme: En norsk økoturismebedrift er: 1. natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet. 2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning. 3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn. 4. bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar. 5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger. 6. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet. 7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø. Kontaktinformasjon: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 22 00 29 04 E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no Audun Pettersen, avdelingsleder reiseliv, Innovasjon Norge, telefon 907 75 521 E-post: audun.pettersen@innovasjonnorge.no Ingjerd Tjelle, dalig leder, Ekkerøy feriehus, telefon 908 91558 E-post:ekkeroy@c2i.net

Tags:

Dokumenter og linker