Fisketurisme i Hemsedal får Buskeruds BU-pris


Fisketurisme i Hemsedal får Buskeruds BU-pris

Bygdeutviklingsprisen (BU-prisen) i Buskerud for 2006 har gått til Tor Grøthe fra Hemsedal. Han har gjennom målbevist satsing i flere år bygget opp en bærekraftig næring innen innlandsfiske pakket med guiding, husvære og god mat.

Grøthe fikk tildelt prisen under den nasjonale konferansen Mat og Reisliv 2006 på Geilo hvor 200 små og mellomstore tilbydere fra hele Norge er samlet. Konferansen skal bidra til økt innovasjon og større verdiskaping i mat- og reiselivsbransjen og øke kunnskapsnivået om markeder og markeds- og salgsstrategier. Bevissthet om mulighetene som ligger i å utnytte lokal mat og matkultur står høyt på agendaen. Bak konferansen står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Den norske turistforening, Matmerk, Innovasjon Norge og Landbruks- og matdepartementet.

Kriterier
Kandidater til BU-prisen er bedrifter som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge siste 5 år til landbruksrelatert bedriftsutvikling med basis i bygdas eller landbrukets ressurser. Hovedmålgruppa er kommersielle bedrifter med næringsvirksomhet utenom tradi­sjonelt landbruk i tilknytning til landbrukseiendommen.

Kandidatene skal vurderest etter følgende kriterier:
- Økonomisk resultat/lønnsomhet
- Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
- Miljøvurdering
- Utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet
- Nyskaping/orginalitet

I juryen har sittet:
Per Arne Lislien, Innovasjon Norge, styreleder Buskerud og Vestfold
Per Asbjørn Andvik, Innovasjon Norge, styremedlem Buskerud og Vestfold
Ingrid-Marie Eidsten, Fylkesmannens landbruksavdeling, Vestfold
Astrid Aass, Fylkesmannens landbruksavdeling Buskerud
Thron Soma, Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold
Ole Bertil Grennæs, Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold

BU-prisen 2006 i Buskerud tildeles Tor Grøthe, Hemsedal. De regionale vinnerne nomineres til den nasjonale BU-prisen som utdeles senere i år.

Juryens vektlegging:
a. Kandidaten har vist stor evne til innovasjon i sin næring. Han har vært en pioner og et glitrende eksempel på hvordan innlandsfiske/fluefiske kan utvikles til et attraktivt reiselivsprodukt med god inntjening både i egen bedrift, for andre grunneiere og bedrifter, og for utviklingen av Hemsedal som reisemål om sommeren.
b. Grunnlaget for suksessen ligger i et helhjertet grunneiersamarbeid og en målbevisst fiskeforvaltning over mange år som har gjort Hemsila til en av landets beste ørretelver for fluefiske. Tor Grøthe har vært ildsjel og leder for elveeierlaget i en årrekke.
c. Tildeling av BU-prisen til Tor Grøthe er også et signal om at tilrettelagt innlandsfiske pakket med guiding, husvære, mat og andre tjenestetilbud har et betydelig verdiskapingspotensiale for landbruket og for bygdeutviklingen.


Stort potensiale
Fisketurisme er en av de bransjer som vurderes å ha stort vekstpotensiale i Norge. 650.000 nordmenn og 60.000 utlendinger prøver fiskelykken hvert år. Iflg LMD omsettes det innlandsfiske for ca 900 mill kroner i året. Herav er ca en tredjedel fra salg av fiskekort og resten fra tilleggstjenester. Inntekter fra laksefiske i elver og vassdrag utgjør i tillegg 1,4 milliarder kroner. Ved siden av selve fisket er potensialet stort på tilleggstjenester som husvære, guiding, mat og andre servicetjenester

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=17124&lang=NO Ole Johan Sandvær, daglig leder i Innovasjon Norges Vestfold og Buskerud kontor overrekker prisen. Foto: Arne Rød Innovasjon Norge
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=17125&lang=NO Foto Arne Rød, Innovasjon Norge

Multimedia

Multimedia