Fortsatt lånemuligheter hos Innovasjon Norge

Aftenposten skriver i dag at det er full lånestopp hos Innovasjon Norge. Det stemmer ikke. Det er fortsatt muligheter for norske bedrifter å søke om og få tilsagn på lån hos Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har fremdeles tilsagnsrammer for risikolån i 2008. Lånekassen er ikke tom. Risikolån er en låneform som innebærer at Innovasjon Norge kan ta høyere risiko enn det som er normalt for en vanlig bank.

Mer penger i 2009?
Når det gjelder lavrisikolån så stemmer det, som Aftenposten skriver, at budsjettet er brukt opp for i år. Det er ganske vanlig at kassen for lavrisikolån går tom mot slutten av året. Bedriftene oppfordres likevel til å søke om lån nå, med sikte på at beslutning kan gjøres umiddelbart på nyåret. Nye budsjetter gjelder for 2009. Lavrisikolån er en låneform som er sammenliknbar med vanlig lån i banken.

”Vi er fornøyde med at svært mange norske bedrifter bruker Innovasjon Norges nettverk, vår kompetanse og våre lånetilbud. Vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet og det er viktig for oss å poengtere at det fremdeles er mulig for bedriftene å søke om lån hos oss”, sier Nils Roald, kredittdirektør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge følger utvikingen i markedet nøye og er opptatt av å bidra til å sikre gode prosjekter god finansiering. Innovasjon Norge har på denne bakgrunn informert myndighetene om at det bør vurderes å øke Innovasjon Norges rammer.

Kontaktinformasjon: Nils Roald, kredittdirektør, Innovasjon Norge. TLF: 906 29 954

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner