Fortsatt sterk vekst i norsk eksport

Sterk vekst i eksporten fra fastlandet i september Eksporten av tradisjonelle varer økte med 9,8 prosent i september. Mesteparten av økningen i fastlandseksporten sto oljeraffineriene for. For de ni første månedene i år har fastlandseksporten økt med 11,3 prosent. Det viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Eksporten av raffinerte olje- og gassprodukter var uendret fra første kvartal i fjor, men har økt sterkt de fire siste månedene. Hittil i år er økningen på 7,8 milliarder kroner eller 39 prosent. I september bidro de med 1,3 milliarder av den samlede økningen på 2 milliarder i fastlandseksporten. Gass til værs For naturgass gikk verdien av eksporten opp med hele 71,2 prosent fra samme måned året før. Så langt i år har eksporten av naturgass økt med 34,8 prosent. Prisen på råolje gikk opp fra 299 kroner fatet i september i fjor til 403 kroner fatet i år. Prisrekorden kom i august og var på 417 kroner. Volumet gikk noe ned, men verdien av råoljeeksporten økte med 14,9 prosent fra september i fjor. Hittil i år har eksporten av råolje økt med 21,9 prosent. Stadig mer til Afrika Eksporten av tradisjonelle varer øker i alle verdensdelene unntatt Asia. Det er størst økning for Afrika med 69 prosent og Oseania med 28 prosent. Eksporten til det viktigste markedsområdet, Europa, økte med 11,9 prosent. Asia hadde 1,1 prosent nedgang. Sterk vekst også for fisk og strøm Økt fiskeeksport bidro med en økning på 2,1 milliarder kroner eller 11,5 prosent. Det er særlig eksporten til Øst-Europa som øker betydelig. Verksted- og teknologiprodukter økte med 9,8 prosent i september, og er så langt i år 2 milliarder kroner høyere enn i fjor på samme tid. Det er størst økning for generelle industrimaskiner, det vil si blant annet skipsutstyr som gir, pumper, vinsjer, kraner og propeller. For metallvarer, metaller, papir og andre handelsvarer var det en økning på 7,1 prosent eller 3,48 milliarder kroner. Eksporten av elektrisk strøm økte også sterkt de ni første månedene i år, med hele 1,65 milliarder kroner, som er hele 215 prosent. Solid overskudd i handelen med utlandet Samlet hadde Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 222 milliarder kroner. Det er en økning fra 165 milliarder de første ni månedene i fjor. Vareimporten økte med 7,5 prosent fra september i fjor til i år. Så langt i år har den økt 8,7 prosent. Den største økningen kom fra Tyskland og Kina med henholdsvis 3,1 og 2,2 milliarder kroner. Fylkene De største eksportfylkene, Hordaland, Vest-Agder, Rogaland og Møre og Romsdal, har også den største økningen i eksporten i de ni første månedene av 2005. 14 fylker hadde økning i eksporten i september: Hordaland (37 prosent), Rogaland (25 prosent), Vestfold (24 prosent), Sør-Trøndelag (12 prosent), Hedmark (10,5 prosent), Aust-Agder (8 prosent), Vest-Agder (6,1 prosent), Telemark (5,5 prosent), Akershus (5,1 prosent), Finnmark (3,0 prosent), Oslo (1,6 prosent), Sogn og Fjordane (1,6 prosent), Buskerud (1,4 prosent) og Møre og Romsdal (0,9 prosent). De resterende fem fylkene hadde en nedgang. Kontaktpersoner: John L. Rogne, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 27 17. Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918. Mer detaljerte rapporter og flere figurer som viser eksporten for september 2005 finner du på www.innovasjonnorge.no/eksporttall. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=141665&fn=wkr0001.gif http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=141665&fn=wkr0002.gif

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Dokumenter og linker