Ganefartpris til Troms og Sør-Trøndelag


Ganefartpris til Troms og Sør-Trøndelag

Pris for ”Beste spisestedet langs veien” gikk til BIOS Cafe på Storslett i Troms og pris til ”Spisestedet med beste innovasjonsplaner” til SANS Bergmannsskroa, Løkken i Sør- Trøndelag.

Konkurransen har hatt som mål å finne frem til hyggelige, gjestfrie spisesteder som bruker lokale råvarer og som er opptatt av lokal/regional matkultur. Bak prisen står Norges bygdekvinnelag i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge. Ved siden av å hedre årets vinnere håper man med denne konkurransen å stimulere alle spisesteder til å prioritere mat med bakgrunn i norsk matkultur. Dette er i tråd med forbrukernes ønsker om den lokale opplevelsen og en identifisering av slike steder vil være til glede både for norske og ikke minst for utenlandske gjester.
- Det er viktig å synliggjøre at vi i Norge har mye god mat vi kan være stolte av, og selvfølgelig ønsker vi økt verdiskaping som resultat, sa landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen under overrekkelsen.

Ganefart 2006 har vært en suksess og Norge bygdekvinnelag har sentralt og gjennom sitt regionapparat gjort en formidabel jobb med å finne frem til de 8 regionale vinnerne. Arbeidet har her skjedd i nært samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling og fylkeskontorene til Innovasjon Norge. Folk har nominert spisesteder i hele landet, enten vi sms eller via nettet. 120 spisesteder har svart på Bygdekvinnelagets spørreskjema og etter en grovsiling er de beste stedene besøkt.

Etter juryenes bedømmelser, finnes det svært mange gode spisesteder rundt om i det ganske land. Og det finnes steder med spennende planer og ønsker for videreutvikling av kroen eller cafeen. Det er premiert vinnere i to klasser; beste spisested langs vegen og spisestedet med beste innovasjonsplaner.

Juryene har lagt vekt på følgende:

· Bruk av lokale råvarer, også variasjon i forhold til sesong
· Bruk av tradisjonsmat
· Kunnskap og formidling av historien bak retten
· Service og gjestfrihet på stedet
· Smak
· Hygiene og
· Estetikk

I alle de 8 regionene er det blitt utpekt vinnere i begge klasser. Alle de regionale vinnerne har blitt vurdert av en nasjonal jury som har bestått av:

Tove Ødeskaug, leder i Norges Bygdekvinnelag.
Tove Diesen, matjournalist i Aftenposten.
Gunn Ovesen, direktør i Innovasjon Norge.
Jarle Bar, kokk og daglig leder i Oslo Spiseforretning

Klasse 1: Det beste spisestedet langs veien.

Innovasjon Norges pris på kr 50 000 går til BIOS Cafe på Storslett i Troms.

Juryens kommentarer:

BIOS ligger midt i sentrum av Nordreisa, og er et naturlig sted både for tilreisende og fastboende å stoppe. Stedet tar i bruk lokale råvarer i så stor utstrekning som mulig; selvplukket bær og sopp, kje, villsau, reinsdyr, rype og fisk. Retter med lokalbasert råstoff er merket særskilt. Maten smakte fortreffelig i følge den lokale juryen.

Vi legger vi avgjørende vekt på BIOS Cafes målbevisste lokale forankring gjennom et dedikert samarbeid med Reisamat. Dette samarbeidet medfører at en stadig større del av verdiskapningen vil bli i bygda.


Klasse 2: Spisestedet med beste innovasjonsplaner.

Innovasjon Norges pris på kr 50.000 går til SANS Bergmannsskroa, Løkken i Sør- Trøndelag

Juryens kommentarer:
SANS Bergmannskro ønsker å etablere kursaktiviteter rettet mot lokale leverandører for å sikre lokal leveranse og kvalitet. Juryen ser på dette tiltaket som strategisk viktig både for virksomheten, leverandørene og for å øke interessen for lokale råvarer hos folk flest.

I tillegg til lokal jurys begrunnelse legger vi vekt på den store betydning kroa har i lokalmiljøet for forståelse for og videreutvikling av lokale råvarer og matkultur. Kroa fungerer som en innovasjonsmotor i lokalmiljøet på matområdet. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Ytterligere informasjon
Norges bygdekvinnelag v/ Ellen Klynderud
Tlf: 901 53 957

Kontakt Innovasjon Norge
Elin Hjortland
Tlf 951 48 538

For evt bilder av prisvinnere / overrekkelse
Arne Rød
Innovasjon Norge
909 26 280
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no