Høye eksporttall i juli. Tror toppen er passert

Fastlandseksporten lå i juli 19,3 prosent over juli i fjor. Det er blant annet de høye energiprisene og en ekstra virkedag som bidrar til de gode tallene, men nå kan det være slutt på de gode tidene.

Feriemåneden var svært bra for norsk eksport. Deler av verkstedsindustrien har gode tider og petroleumsindustrien har hatt en veldig positiv utvikling. ”Eksport av råolje og naturgass utgjorde 61,1 prosent av samlet vareeksport (ex.skip) i juli. Tar vi med oss de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til hele 71,8 prosent, sier sjeføkonom John L. Rogne hos Innovasjon Norge. Det er fortsatt høy aktivitet, men konjunkturtoppen er antagelig passert for flere eksportbransjer.

Nedtur i vente?
”Mye tyder på at toppen er passert”, sier Rogne. ”Ordreinngangen vil nok bli lavere. Blant annet har aluminiumsindustrien har hatt prisnedgang og vesentlig lavere eksportverdi i forhold til sammme periode i fjor og det ser ut til at markedene i utlandet fortsatt svekkes”, sier han.

Kontakt: Sjeføkonom John L. Rogne, Innovasjon Norge: Mobil: 99210230. E-post: jorog@innovasjonnorge.no

Tags: