Innovasjon Norge forventer at bankene åpner pengesekken

Innovasjon Norge forventer nå at bankene åpner pengesekken og gir lån til norske bedrifter som jobber med gode, innovative prosjekter, men som sliter med kapitaltilgangen. Innovasjon Norge tror regjeringens nye bankpakke på 100 milliarder kroner kan få fart på næringslivet.

Ved alle Innovasjon Norges distriktskontorer jobbes det nå på spreng med å hjelpe bedriftene ut av finansproblemene. Regjeringens to tiltakspakker i desember 2008 og januar 2009 har økt Innovasjon Norges evne til å støtte gode, innovative prosjekter, men siden Innovasjon Norge ikke kan fullfinansiere dem, har det vært vanskelig å realisere prosjektene.

- Denne pakken gir bankene mulighet til å få fart på næringslivet igjen og vi regner nå med at bankene vil gå inn i gode prosjekter, sier Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge er helt avhengig av et godt samarbeid med bankene og finansinstitusjonene i Norge. Det handler om å finne gode løsninger der både banker og bedriftseiere bidrar i fellesskap for å løse problemene.

- Det er ikke mulig å få fart på det norske næringslivet uten at bankene også bidrar, sier Ovesen.

Innovasjon Norge vil gjerne være en partner for å bidra til å finne gode løsninger der både egenkapital, bankfinansiering og risikoavlastning fra Innovasjon Norge spiller sammen.

- Dette handler om å finne et akseptabelt risikonivå for alle parter, avslutter adm.dir. Gunn Ovesen i Innovasjon Norge.

Kontaktinformasjon:
Seniorrådgiver Børge Jomaas, Innovasjon Norge. Mobil: 90194823

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner