Innovasjon Norge tilbyr 90 millioner til Sydvaranger Gruve AS

Innovasjon Norge tilbyr 90 millioner kroner i lån til investeringer og oppstart av gruvevirksomheten i Sydvaranger Gruve AS i Sør-Varanger kommune. Bedriften er den største etablering i Nord-Norge på mange år.

Innovasjon Norge tilbyr 90 millioner kroner i lån til investeringer og oppstart av gruvevirksomheten i Sydvaranger Gruve AS i Sør-Varanger kommune. Bedriften er den største etablering i Nord-Norge på mange år.

Selskapet skal ta opp den tidligere virksomheten med produksjon av jernkonsentrat til verdensmarkedet. Sydvaranger Gruve AS skal når produksjonen er i gang beskjeftige rundt 350 medarbeidere i Bjørnevatn og Kirkenes.

Sydvaranger Gruve AS eies av norske og utenlandske interesser og bygger sin produksjon på malmforekomster og infrastruktur fra gruvedriften i AS Sydvaranger, som ble avviklet i 1996.

Anlegget er betydelig oppgradert og modenisert. Ved siden av betydelig egenkapital, har selskapet så langt finansiert anleggsmaskiner med leasing.

Innovasjon Norges formål med låneengasjementet er å styrke selskapets finansielle kapasitet i et urolig marked og bidra til å utløse investeringer som ytterligere styrker selskapet.


Kontaktperson i Innovasjon Norge: Direktør Nils Roald på telefon 22 00 28 27 og mobil 906 29 954

Informasjonsdirektør Kjetil Svorkmo Bergmann på telefon 22 00 29 21 og mobil 908 20 918

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner