Internasjonale turoperatører møter norsk reiselivsnæring i Stavanger 3. – 5. april 2006:

Rekordoppslutning fra utenlandske turoperatører Hele 331utenlandske turoperatører fra 27 land deltar på Norwegian Travel Workshop i Stavanger 3. – 5. april. Turoperatørene kommer til Norge for å møte en samlet norsk reiselivsnæring og booke seg inn for neste sesong. Mandag 3. april 2006 åpner Norwegian Travel Workshop, som er Innovasjon Norges viktigste arrangement for reiselivsnæringen. – Aldri har interessen vært større for det norsk reiseliv har å tilby. Det gjenstår nå å se om dette også er et godt tegn i forhold til om den økningen i antall utenlandske turister vi har sett de siste to årene vil fortsette, sier direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, Sandra Hovland. De 331 utenlandske turoperatørene representerer 240 reiselivsbedrifter fra hele 27 land. I Stavanger møter de 341 norske tilbydere av reiselivstjenester fra 282 norske reiselivsbedrifter. Selve konferansen skjer i Stavanger Forum 4. – 5. april 2006. Åpningen er i Stavanger Domkirke 3. april kl. 19.30. Allerede før konferansen starter er det booket 8500 møteavtaler mellom de utenlandske turoperatørene og norske tilbydere! Kraftig vekst På Norwegian Travel Workshop møter de utenlandske turoperatørene en samlet norsk reiselivsnæring for å forhandle direkte om priser og betingelser for neste års turistsesong. Konferansen er blant de største lukkede fagmesser i Norge, og i år arrangeres den for 34. gang. Konferansen har utviklet seg betydelig gjennom årene både med hensyn til deltakerantall og innhold. Årets salgskonferanse har rekorddeltakelse både i forhold til antall deltakerland som er 27 og norsk reiselivsnæring som i år deltar med 172 stands. Tilbyderne melder seg på og deltar med egne stands, mens turoperatørene inviteres av Innovasjon Norge. Av utenlandske turoperatører kan vi nevne at det i år deltar representanter fra blant annet 11 kinesiske og 19 russiske turoperatører. Reiser på studietur i Norge Arrangementet har i tillegg som målsetting å gi kjøpere av norske reiselivs­produkter anledning til å bli kjent med ulike deler av landet vårt. Dette gjøres ved at de uten­landske deltakerne hvert år inviteres på studieturer i Norge før og etter salgskonferan­sen. Studieturene går til de fleste regioner i Norge. I tillegg har Stavanger lagt opp til et bredt sammensatt kulturelt program under arrangementet. For ytterligere informasjon: Direktør reiseliv Sandra Hovland, Innovasjon Norge, tlf. 900 56 744 Kommunikasjonsdirektør Per-Arne Tuftin Innovasjon Norge, tlf. 909 94 898 Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge, tlf. 908 20 918 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner