Invitasjon til pressekonferanse om nye innovasjonsmidler

Innovasjon Norge inviterer til pressekonferanse om lansering av det nye tjenestetilbudet Bedriftsnettverk på Innovasjon Norges kontor, Sjøgata 15 i Bodø torsdag 19. februar klokken 13.00. Den nye tjenesten skal få fart på samarbeidet mellom små og mellomstore bedrifter.

20 millioner kroner skal deles ut gjennom tjenesten Bedriftsnettverk i 2009. Regjeringen ønsker på denne måten å oppmuntre til nyskapning og internasjonalisering gjennom samarbeid – og dermed forsterke virkningen av Tiltakspakken.

På pressekonferansenvil Mediegården AS, Bodø presentere et samarbeidsprosjekt som er startet opp gjennom den nye tjenesten, og Industriparken i Mo vil snakke om sine nettverksplaner.Statssekretær Janne Sjelmo Nordås fra Kommunal- og regionaldepartementet vil være tilstede.

- Samarbeid er lønnsomt
- Norge er et land med mange små og mellomstore bedrifter. Vi tror at mange av disse kan øke sin konkurransekraft og inntjening gjennom aktivt samarbeid med andre, sier statssekretær Nordås.

Hun sier at formålet med tjenesten er å redusere risikoen ved nyskapning, slik at flere bedrifter tør å utforske mulighetene i markedet.

– Krisetid er tid for samarbeid. Det er nå vi bør skape energi og motivasjon for å tenke langsiktig, understreker Nordås.

Åpner muligheter for mange
– Små og mellomstore bedrifter i alle bransjer og sektorer over hele landet kan søke om midler, sier spesialrådgiver for innovasjonsmiljøer Eivind Petershagen i Innovasjon Norge.

Han sier videre at Innovasjon Norge vil prioritere sine satsingsområder, men nettverk som består av nye koblinger mellom ulike sektorer og kompetanseområder er spesielt interessante. Nettverkene bør bestå av minst tre til fem bedrifter og kan gjerne ha større bedrifter, FoU-institusjoner og utenlandske aktører knyttet til seg. Det kan søkes om støtte inntil 750.000 kroner per år i tre år til gjennomføring av nettverksprosjekter. Den nye tjenesten utfyller eksisterende programmer for nettverksbasert innovasjon; Arena og Norwegian Centres of Expertise.

Smarte Energihus – et suksesseksempel
I Rogaland har en rekke bedrifter gått sammen om å utvikle et miljøvennlig huskonsept kalt Smarte Energihus. Prosjektet søker nå om midler til gjennomføring av hovedprosjektet, som innebærer deltakelse på Expo 2010 i Shanghai. Støtten fra Innovasjon Norge var utløsende for at nettverket våget å satse på et samarbeidsprosjekt med såpass høye ambisjoner.

Kontaktinformasjon:
Innovasjon Norge ved Eivind Petershagen, telefon +47 90161505/22002654, Eivind.Petershagen@innovasjonnorge.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Dokumenter og linker