Konkurranse: Hvordan presentere Norge under Expo 2010?

Regjeringen har besluttet at Norge skal delta på Expo 2010 i Shanghai, også kjent som Verdensutstillingen. Innovasjon Norge skal koordinere den norske deltakelsen og i den anledning det gjennomført en konseptkonkurranse. 18 team har levert inn forslag og 5 av disse er nå utvalgt i den videre konkurransen.

Tema for Expo 2010 er knyttet til bymiljø - ”Better City, Better Life”. Med dette som utgangspunkt ønsker Innovasjon Norge å få et robust, estetisk, realiserbart og lett kommuniserbart konsept knyttet til bærekraft og urbanisme.


De utvalgte er:
Ansvarlig: 70 Grader N Arkitektur AS v/ Øystein Rø
Team: 0047 (0047 International AS og 0047 Oslo AS), TANK Design

Ansvarlig: Gyro Event v/ Torun Steinhaug
Team: Snøhetta

Ansvarlig: Helen & Hard
Team: Melvær & Lien Idé-entreprenør, Sweco Grøner

Ansvarlig: Multiconsult AS v/Per Horn
Team: Askim/Lantto AS, Six Sides AS, Dronninga Landskap AS

Ansvarlig: Rintala Eggertsson Arkitekter
Team: Dr. Techn. Kristoffer Apeland, Witt-Hansen Ltd., Geir Thore Holm

Teamene fremstår med meget god kompetanse og har alle dokumentert relevant erfaring, gjennomføringsevne og kapasitet. De som står oppnevnt som ansvarlige vil også inngå i teamene.

Konkurransen er gjennomført i henhold til lov og forskrifter om offentlig anskaffelse i tiden april – august 2008 og ved innleveringsfristen den 8. mai 2008, hadde 18 team levert inn anmodning. Alle tilfredsstilte kvalifikasjonskravene.


Expo 2010
Expo 2010 arrangeres i Shanghai i tiden 1. mai til 31. oktober 2010. Det ventes 200 deltagende land og organisasjoner, og man venter flere enn 70 millioner besøkende.

Norsk deltagelse på Expo 2010 skal gi et informativt og troverdig bilde av vårt land og folk og våre samfunnsforhold. Den skal gjennom de uttrykksformer som benyttes, bidra til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne i Kina og fremme Norge som reisemål.


Kontaktperson:
Arild H. Blixrud
INNOVASJON NORGE
Mobil: 901 23 954
Telefon: 22 00 28 43
arild.blixrud@innovasjonnorge.no