Mat og Reiseliv i samspill på Geilo


Pressemelding og presseinvitasjon
Mat og Reiseliv 2006 på Dr. Holms hotell på Geilo.

Vi inviterer med dette pressen til deltakelse på konferansen mat og Reiseliv 2006 på Geilo.

Mat og Reiseliv i samspill på Geilo
Konferansen Mat og reiseliv 2006 har som mål er å utbedre samarbeidet mellom matprodusenter og reiselivsaktører. Interessen har vært svært god. Konferansen åpner 18.oktober med ca 200 personer til stede.
Arangørene har i programmet lagt vekt på praktisk rettede innlegg og presentasjon av produkter og tjenester. I tillegg vil en del av samlingen være et møtetorg der det organiseres korte møter deltagerne i mellom.
- Vårt mål er å bidra til økt innovasjon og større verdiskaping i mat- og reiselivsbransjene, samt øke kunnskapsnivået om markeder og markeds- og salgsstrategier. Videre vil vi bidra til å skape en bevissthet om mulighetene som ligger i å utnytte lokal mat og matkultur, forteller Anne Mari Aamelfot Hjelle, assisterende generalsekretær i DNT og prosjektleder for konferansen.
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen åpner konferansen sammen med generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold.
- Mye av oppmerksomheten på konferansen er rettet mot de små og mellomstore aktører i bransjen. Innovasjon Norge er opptatt av å utvikle nettverk mellom aktører. For små- og mellomstore virksomheter er det avgjørende å samarbeide og ikke minst trekke på hverandres erfaringer. Dette har vi lagt vekt på i utformingen av programmet. Konkurransen er hard. For små bedrifter er hverdagen preget av mye arbeid og de nære driftsoppgaver. Det er defor svært hyggelig å registrere at så mange tilbydere har meldt seg på konferansen, sier Elin Hjortland i Innovasjon Norge.

Norges bygdekvinnelag har gjennom 2006 ledet prosjektet Ganefart 2006 – beste spisested langs vegen. Arbeidet med å finne kandidater har foregått i hele Norge. Vinnerne av årets konkurranse vil bli kåret på Geilo og Landbruks- og matministeren vil overrekke Innovasjon Norges pris til vinnerne.
Den Norske Turistforening, Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge, Matmerk og Norsk bygdeturisme og gardsmat står som arrangører av konferansen. Arrangementet er en videreutvikling og sammenslåing av Bygdeturismedagene og konferansen Mat Med Utsikt.
Konferansen går av stabelen på Dr. Holms Hotel på Geilo 18.-20. oktober.
Vedlagt følger fullstendig program.
Mer informasjon
Anne Mari Aamelfot Hjelle
91 31 93 05 - amh@turistforeningen.no
Pressekontakt
Arne Rød, Innovasjon Norge
909 26 280 – arne.rod@innovasjonnorge.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=300436&fn=wkr0001.doc

Dokumenter og linker