Matkultur trekker turister

Matkultur trekker turister En forbrukerundersøkelse gjennomført i Tyskland nylig viser at for over 70 prosent av tyskerne er lokal mat og matkultur et viktig kriterium for valg av feriemål. Undersøkelser gjennomført i januar 2005 viste at tyskerne kjenner til norsk fisk og laks, men vet svært lite om norsk mat forøvrig. Landbruks- og matdepartementet står bak en norsk stand på Grüne Woche i Berlin fra 13. – 22. januar 2006. Deltakelsen gjennomføres i nært samarbeid med Innovasjon Norge og Den norske ambassaden i Berlin.18 norske utstillere med mat og reiselivsprodukter sammen med noen av våre beste kokker skal markedsføre Norge. Målet er å sette fokus på samspillet mellom mat og reiseliv. For å få bedre kunnskap om dette samspillet i det tyske marked har Innovasjon Norge gjennomført denne forbrukerundersøkelsen. Selve undersøkelsen er foretatt av selskapet Aniara som arbeider med markedsanalyser for reiselivet. Tyskerne viktigste turistgruppe Ferske tall fra TØI (Transportøkonomisk institutt) viser at tyskerne i 2005 fortsatt er vår viktigste turistgruppe med en økning i ankomster i 2005 på ca 3 prosent – totalt 513.000. Svenskene representerer et større antall ankomster (743.000) men Tyskerne er overlegent størst i antall overnattinger med nesten 5,4 millioner mot svenskene litt i underkant av 3 millioner. Danskene er her på andreplass med litt under 3,1 millioner gjestedøgn. Mat er viktig Undersøkelsen viser at tyske turister legger økende vekt på mat og matkultur når de skal velge reisemål. Undersøkelsen viser en økning på hele 17 prosent fra en tilsvarende måling i fjor. Over 70 prosent sier, når de blir spurt direkte om det, at dette er et viktig eller svært viktig kriterium for å velge reisemål. Naturopplevelser dominerer 12 prosent av de spurte hadde vært i Norge og 5 prosent mer enn en gang. 67 prosent av norgesturistene hadde besøkt Norge på sommeren mens bare 17 prosent var vinterturister. Hovedmotivet for å reise til Norge er naturen – denne motivasjonsfaktoren er helt klar og dominerer med over 60 prosent mens bare 1 prosent oppgir spise godt som motiv. Ingen oppgir lokal matkultur. Når dette sammenholdes med motivasjonsfaktorer generelt for å velge reisemål, er det store forskjeller. Her viser ”Oppleve natur og landskap” 25 prosent og faktorer som sol /bad og prisen ligger på topp med henholdsvis 31 og 27 prosent. Spise godt og lokal matkultur skorer også ganske høyt med 16 og 13 i svarprosent på et uhjulpet spørsmål. Norge ukjent Norge er antagelig en relativt ukjent destinasjon for tyskere. 15 prosent valgte Norge for å se og lære noe nytt mens generelt for ferievalg er dette 8 prosent. Hele 20 prosent oppgir fred og ro som viktig faktor for valg av reisemål mens bare 4 prosent oppgir dette for valg av Norge. Tidligere undersøkelser har vist at tyskere kjenner svært lite til norsk mat med unntak av fisk og spesielt laks. Av andre årsaker til å velge Norge som reisemål oppgis for eksempel fjordene (9 prosent), fiske (5 prosent) og rundreise (4 prosent). Mange fornøyde spisegjester Av de som har spist i Norge var flesteparten fornøyd med opplevelsen. Spesielt høyt ligger service/vennlighet og hygiene / ryddighet med 82 prosent og utsikt med 69 prosent. Tilbakemeldinger knyttet til matkvalitet er noe mer blandet, men nesten halvparten er svært fornøyd. 43 prosent er svært fornøyd med utvalget av lokale spesialiteter, mens tallene for variasjon på menyen og bruk av råvarer er henholdsvis 35 og 31 prosent. En sammenligning med en undersøkelse gitt av TØI i perioden 1997 – 2000 tyder på at turistene er mer fornøyd nå med matkvalitet, utvalg på menyene og prisene. Stort potensiale Undersøkelsen tyder på at det er et stort potensiale i Tyskland for økning i turiststrømmen til Norge gjennom å markedsføre vår matkultur. Dette faller godt sammen med strategien om satsing på Geoturisme som nettopp legger vekt på det lokale særpreg og samspill mellom landskap, bygdekultur, mat og opplevelser. Det ser imidlertid ut til at våre serveringssteder har blitt flinkere til å presentere maten, men at vi fortsatt har mye å hente hva gjelder lokalt særpreg og variasjon. Ytterligere opplysninger: Innovasjon Norge v/ Arne Rød Tlf 909 26 280 – arne.rod@innovasjonnorge.no For hele undersøkelsen – se www.innovasjonnorge.no eller www.lmd.dep.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=172224&fn=wkr0001.ppt

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Dokumenter og linker