MILLIONER TIL SAMARBEIDE MELLOM NORDMENN OG SVENSKER!

MILLIONER TIL SAMARBEIDE MELLOM NORDMENN OG SVENSKER! Programmet for svensk-norsk næringslivssamarbeide har på kort tid fått inn 62 prosjektsøknader fra norske og svenske bedrifter som vil samarbeide. Åtte prosjekter er nå valgt ut og representerer utviklings- og samarbeidsprosjekter som nedbrytbare engangslaken, sensorer for bedre tilpasning av benproteser, bilbelte for funksjonshemmede, posefri løsning for stomipasienter og russiske mobiltelefonapplikasjoner. Totalt har 33 norske og 29 svenske bedrifter søkt om bidrag fra Innovasjon Norges og Nuteks program for svensk-norsk næringslivssamarbeid. Programmet som skal vitalisere Norges og Sveriges næringslivsutvikling og har ca 50 millioner å fordele på fem år. - Samarbeide mellom norske og svenske bedrifter skal på sikt gi økt verdiskaping for bedriftene og ikke minst bidra til at landene samlet får en sterkere internasjonal konkurransekraft, sier administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og legger til at interessen for programmet har vært utrolig stor allerede nå i starten. Finansieringsbehovet for de 62 prosjektsøknadene er på totalt 93 millioner kroner. Ettersom mengden av midler er begrenset er det gjort prioriteringer med hovedvekt på innovative produkter eller innovativ tjenesteutvikling. ”CrossitE" er et prosjekt med svenske prosjekteiere. De har fått støtte for å utvikle og markedsføre kompletterende beltesystem for transport av funksjonshemmede og eldre. Noe av målet med prosjektet er at samfunnets kostnader skal reduseres gjennom lavere ulykkesrisiko og mindre behov for medfølgende assistenter. Prosjektet får 1.915.000 SEK i støtte og har et totalbudsjett på nærmere 4,4 millioner SEK. Et annet eksempel med norske prosjekteiere er ”Stomitapp” som skal utvikle en banebrytende løsning for stomipasienter hvor avføringen skal oppbevares inne i kroppen. Selskapet OstomyCure AS står bak produktet. Programmet svensk-norsk næringslivssamarbeide skal vare i minst fem år og nye søknader mottass fortløpende. Neste frist for prosjektsøknader er 1. desember og 15. februar for de fullstendige søknader. For mer informasjon se www.innovasjonnorge.no/svensknorsk. For ytterligere informasjon kontakt: Oddbjørn Clausen, Innovasjon Norge Tlf 22 00 27 14 – 913 68 776 oddbjorn.clausen@innovasjonnorge.no Pressekontakt: Arne Rød, Innovasjon Norge Tlf 22 00 27 95 - 909 26 280 arne.rod@innovasjonnorge.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner