Møte med verden

Møte med verden Innovasjon Norge arbeider med eksport og internasjonalisering gjennom sine kontorer i 30 land spredd over hele verden. 14. og 15. februar avholdes over 400 småmøter med mer enn 150 norske bedrifter i Oslo. Tilgjengelig markedskompetanse 13.-16. februar arrangeres Internasjonaliseringsdagene i Oslo og i fem andre byer i Norge. Det er lang tradisjon i å arrangere slike dager. Representanter for utekontorene med kunnskap om de forskjellige markeder kommer til Norge. Norske bedrifter inviteres til å møte Innovasjon Norges markedskompetanse. I de fleste sammenhenger er dette bedriftens første sondering og kontakt med et mulig nytt marked eller man bruker anledning til videreutvikling av relasjoner. Teste ideer Internasjonaliseringsdagene er for bedrifter som har tenkt seg utenlands med sine produkter, som mangler informasjon om marked, kultur eller kunder eller har behov for en sparringspartner for å teste om sine ideer og planer ”holder vann” i et internasjonalt marked. Mulige samarbeidspartnere Bedriftene får anledning til å diskutere markedsmuligheter, inngangsstrategier, mulige samarbeidspartnere osv med personer som har innsikt i og kunnskap om sine respektive markeder. Innovasjon Norges medarbeidere har inngående kunnskap om sine geografiske markeder og har verdifull erfaring fra ulike industrisektorer. To konferanser i Oslo Under Internasjonaliseringsdagene arrangeres også to konferanser i Oslo. "Næringslivets Bistandskonferanse 2006" går av stabelen i Felix konferansesenter tirsdag 14. februar og "Developing the maritime cluster in the Oslo region" på samme sted onsdag 15. februar. Møtearrangement: Oslo 14.-15. februar Generelt alle bransjer og kontorer Kontakt: Innovasjon Norge v/ Knut Bolstad – 22 00 25 61 – 913 53 305 Tønsberg 13.-14. februar Gas – Initiator for Commercial Development i South East Norway Kontakt: Innovasjon Norge v/ Ole Johan Sandvær – 32 21 97 14 – 915 85 012 Trondheim 15. februar Norwegian Energy and Environment Consortium China Kontakt: Innovasjon Norge v/ Vidar Segtnan – 74 13 54 21 – 416 17 266 Ålesund 16. februar Internasjonaliseringsdag med fokus på maritim, marin og møbelbransjen Kontakt: Innovasjon Norge v/ Trond Lervik – 70 11 64 67 – 922 65 260 Porsgrunn 16. februar Marked og muligheter i Sentral og Øst-Europa Kontakt: Innovasjon Norge v/ Sigurd Holtskog – 35 58 86 74 – 958 58 759 Gjøvik 17. februar Internasjonaliseringsseminar Kontakt: Innovasjon Norge v/ Hege Taarud – 61 27 98 42 – 977 05 681 Målgruppen for arrangementene er små og mellomstore bedrifter som ønsker å starte opp eksport eller allerede har drevet internasjonal virksomhet noen år. I Oslo vil representanter fra alle Innovasjon Norges kontorer være tilstede mens arrangementene i Tønsberg, Trondheim, Ålesund, Porsgrunn og Gjøvik vil ha fokus på forskjellige bransjer og vil ha et mindre utvalg av Innovasjon Norges kontorer tilstede. Ytterligere informasjon: www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norge v/ Knut Bolstad – 22 00 25 61 – 913 53 305 Innovasjon Norge v/ Egil Hagen – 22 00 26 18 – 907 65 979 Pressekontakt i Oslo: Innovasjon Norge v/ Arne Rød 22 00 27 95 - 909 26 280 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no