Norge må vinne kampen om Kinas oppmerksomhet

Norge må bruke EXPO 2010 i Shanghai til å komme på offensiven i forhold til Kina. 200 land har meldt seg på i det som blir den største verdensutstillingen noensinne. Kampen om Kinas oppmerksomhet og gunst blir hard.

- Vi må bruke EXPO 2010 til å bygge videre på de gode prosjektene Norge har i Kina, men også som en unik mulighet til å komme inn på arenaer hvor vi ikke er så sterke som vi burde være, sier Statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og Handelsdepartementet.

Kina har penger å bruke
Kinas økende betydning i en ny økonomisk verdensorden er blitt tydeligere i de siste ukene etter som finanskrisen har lammet børser og markeder fra New York, via London til Mumbai og Tokyo. Kina har store reserver og penger de kan bruke, men dårligere tider i Vesten og USA vil i økende grad tvinge kineserne til å utvikle sitt hjemmemarked.
- Det er tvingende nødvendig å være tilstede og med på det som nå skjer i Kina, verdens tredje største økonomi. Jeg har særlig tro på at vi kan bidra mer innen miljø- og energiteknologi. Kina uttrykker også stor interesse for norske løsninger innen helse, velferd og styresett, sier Øyvind Slåke fra toppen av World Financial Centre i Shanghai. Bygningen stod ferdig i september i år og er den høyeste i verden.

Norges EXPO-tomt klar
Fra World Financial Centre kan man se over til Pudong-siden av Shanghai. Langs den østre bredden av elven Huangpu ligger den norske EXPO-tomten. 3000 kvadratmater sentralt plassert i byen ble i dag formelt overlevert til Norge. Herfra skal den norske paviljongen og det norske konseptet - Norway. Powered by Nature - presenteres for Kina, Asia og verden fra 1. mai 2010. Det er første gang verdensutstillingen blir holdt i et land som ennå definerer seg selv som et utviklingsland. Temaet er global urbanisering under mottoet: Better City, Better Life. Kina opplever selv en av de sterkeste urbaniseringene i verden. Flere hundre millioner mennesker har flyttet eller flytter til byer. Hvis de ikke flytter kan de i løpet livet likevel oppleve at hjemlandsbyen smelter inn i en større urban vekst. Dette gir Kina store utfordringer innen helse, utdanning og miljø.

- Vi vil bruke EXPO 2010 til å gi norsk næringliv større gjennomslagskraft i Kina. I tillegg ønsker vi å styrke kinesernes kunnskap om Norge og norsk tenkning. EXPO er selvsagt også en unik mulighet for nordmenn til å lære mer om Kina, sier Generalkommisær for Norges bidrag til EXPO 2010, Arild Blixrud.

I dag underskrev Blixrud kontrakten med det kinesiske vertskapet om norsk EXPO-deltagelse i 2010.

Planter 15 trær
Det norske konseptet - Norway. Powered by Nature - er utviklet av Helen & Hard Arkitektkontor i Stavanger. Inspirert av norske fjorder, fjell, skog og kyst vil landskapet og innholdet i paviljongen vise hvordan norske byer er definert av sin nærhet til natur og naturens ressurser. Bygningskonstruksjonen består av 15 representasjoner av ”trær” som alle kan plasseres forskjellige steder i Kina når paviljongen tas ned etter EXPO 2010.
- Ideen er både å understreke vårt budskap om bærekraftig utvikling samt å gi det norske EXPO-bidraget lenger levetid. Visjonen er at et norsk ”tre” kan bli stående i som et samlingssted på en lekeplass i en landsby eller som et symbol på kunnskap om økologisk balanse på et universitet, sier Siv Helen Stangeland, partner i Helen & Hard Arkitektkontor.

Verdensutstillingen i Shanghai vil vare fra 1. mai til 30. oktober 2010. Det norske bidraget er organisert som et offentlig-privat samarbeid og regjeringen har satt av 62.5 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2009. Det totale norske EXPO-budsjettet er foreløpig på 150 millioner kroner.

Kinas egen paviljong og enkelte utvalgte paviljonger vil bli stående permanent. Shanghai vil også få en EXPO Bulevard langs elven Huangpu etter EXPO 2010.

For mer informasjon:
Kommunikasjonsleder Philip Lote, telefon 416 56 448. Epost: philip.lote@innovationnorway.no eller philip.lote@gmail.com.
Se også www.expo2010.no.
Bilder kan skaffes ved henvendelse til informasjonssjef Kjetil Svorkmo Bergmann på e-post kjber@innovasjonnorge.no.

For illustrasjoner og animasjon av den norske paviljongen kontakt:
Helen & Hard Arkitektkontor ved Randi Hana Augenstein: telefon 406 40 686.

Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/Pressesenter/pressemeldinger/Pressemeldinger-2008/noreg-har-overteke-expo-tomt-i-shanghai.html?id=532722 for pressestoff fra Nærings- og handelsdepartementet om saken.

Tags: