Norge selger bensin og diesel til USA som aldri før

Norge selger bensin og diesel til USA som aldri før Eksporten av raffinerte olje- og gassprodukter hadde en kraftig framgang de fire første månedene i år. Bensin og diesel til USA øker mest. Økningen i eksporten til USA er på 51 prosent og er verdt nesten tre milliarder kroner. I alt økte eksportverdien av raffinerte olje- og gassprodukter med 7,7 milliarder kroner fra de fire første månedene i fjor til samme periode i år. Råoljeeksporten har økt med nesten 26 prosent hittil i år og eksporten av naturgass med 31 prosent. Eksporten til Europa økte også fra januar til april, 16 prosent opp fra samme periode i fjor. Europa er det viktigste markedet for norske produkter. Også Asia kjøper mer norske varer, økningen er på 19 prosent for årets fire første måneder. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Økning i de fleste varegruppene Eksporten av fisk økte med 959 millioner kroner fra de første fire månedene i fjor til i år, og det er 10 prosent oppgang. Metallvarer, metaller, papir og andre halvfabrikata hadde en økning på 8,6 prosent eller 2 milliarder kroner. Verksted- og teknologiprodukter økte eksporten med 10,7 prosent, som tilsvarer 1,6 milliarder kroner. Det er særlig kraftmaskiner og elektriske apparater som øker. Handelsbalansen Påsken var i april og gjorde at både eksporten og importen hadde svakere økning i april enn i månedene før. Hittil i år har importen økt med 14,4 milliarder. Det er klart størst oppgang i importen fra Europa – med hele 11,3 milliarder kroner økning fra de fire første månedene i fjor. De nordiske landene alene sto for en økning på 2,4 milliarder kroner i perioden. Importen fra Asia økte med 1,8 milliarder kroner. Samlet hadde Norge et overskudd i varehandelen utenom skip med utlandet, på 132,4 milliarder kroner så langt i 2006. Bare åtte fylker økte sin eksport i april sammenliknet med samme måned i fjor: Vestfold med 47 prosent, Sogn og Fjordane 38 prosent, Sør-Trøndelag 38 prosent, Hordaland 26 prosent, Nordland 21 prosent, Nord-Trøndelag 17 prosent, Buskerud 8 prosent og Oppland med 2 prosent. Kontaktpersoner: John L. Rogne, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 27 17. Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonssjef i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918. Se også http://www.innovasjonnorge.no/eksporttall for mer komplette tall og grafiske oversikter. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no