Norsk annerledesmat

PRESSEMELDING Norsk annerledesmat Nye ”eksotiske” produkter kan bli viktige nisjeprodukter for vårt fremtidige landbruk. Innvandrermiljøene i Norge har kommet med sine ønsker. Lørdag 27. august skal produkter fra årets prøveproduksjon testes direkte på forbrukerne på Internasjonal Torgdag på Grønland Torg i Oslo. Store kjøpegrupper Innvandrermiljøene i Norge bringer med seg annerledes matvaner og matkultur. Alle registrerer vi dette i innvandrerbutikker, gjennom innvandrernaboer, venner eller på våre reiser utenlands. I Norge bor det nå 365.000 (Kilde SSB) mennesker med innvandrerbakgrunn. Av disse bor vel 22 prosent (118.300) i Oslo. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Unikt prosjekt I Forsøksringen Telemark så man muligheter for nye norske landbruksprodukter til denne forbrukergruppen. En dialog med innvandrermiljøene ble startet og prosjektet ”Mat for etniske minoriteter” ble etablert for tre år siden. Dette var starten på noe som nå fremstår som et unikt prosjekt i Norge og sannsynligvis i hele verden. Innovasjon Norge har hatt tro på prosjektet og bidratt vesentlig i finansieringen. - Det var jo ingen som hadde kommet på å spørre innvandrermiljøene direkte om hvilke produkter de trenger til sin matlaging, hvordan de vil ha dem presentert og hva det er vanskelig å få tak i i Norge i dag. Dette fremstår faktisk som et unikt prosjekt i verdenssammenheng, forteller en entusiastisk prosjektleder Arnulf Rein i Forsøksringen Telemark. Mer enn 300 produkter - Vi har bred faglig kontakt mot ”landbruksmiljøer” i hele verden og ingen kan vise til en tilsvarende undersøkelse. Blant innvandrere i Norge har vi blitt møtt med åpne armer og fått en svært positiv respons. 15 landbruksprodusenter i Telemarksregionen har begynt å produsere enkelte av produktene, i første omgang i liten skala. Nå gjelder det å få testet ut dette på de aktuelle kjøpegrupper. Lørdag 27. august mellom kl 11 og 18 stiller vi på Grønland Torg med mer enn 300 forskjellige ”nye” produkter for det norske marked. Der er det Internasjonal Torgdag hvor dette blir et viktig innslag. Mange av forsøksprodusentene er med for å møte markedet direkte sammen med ansatte i Forsøksringen og frivillige både nordmenn og innvandrere. God norsk dugnadsånd kommer godt med, sier Rein. Smakstesten på Grønlands torg omfatter over 300 grønnsaker, urter og kryddervekster samt en rekke etterspurte utmarksprodukter, fisk og meieriprodukter. Dialog med markedet - Dette er et nytt område og annerledes produkter for mange av oss produsenter. Det er derfor avgjørende at vi får direkte og ærlige tilbakemeldinger slik at vi kan foreta de nødvendige korrigeringer før vi tar deler av dette over i en større produksjon. Målet vårt er å få synspunkter på blant annet produktene, sortene, foredlingen og selve presentasjonen. Denne dialogen er avgjørende for vår produksjon og for at kundene skal få de rette produkter, sier Tom Harald Eckell fra Larvik som er talsmann for produsentene. Prosjektet har spurt innvandrere om hvilke produkter de savner i butikkene og har også søkt og funnet betydelig kompetanse knyttet til produksjon, foredling, omsetning ol av disse annerledes produktene. Det har vært nært samspill også på det agronomiske plan med innvandrerer og dette har vært avgjørende for å få til en rasjonell prøveproduksjon. Stor produktbank: 5000 personer fra innvandrermiljøene har gitt tilbakemelding til prosjektet som har resultert i en produktbank på mer 2200 konkrete produkter. Disse fordeler seg på: 950 planteprodukter 45 utmarksprodukter 810 havbruksprodukter 160 kjøttprodukter 60 meieriprodukter egg, sopp med mer Nye næringsmuligheter Landbruksnæringen presses for tiden fra mange kanter og det er viktig å være åpen for nye muligheter. Dette prosjektet viser at det gjennom kreativ tenking og samarbeid med markedet er mulig å få frem nye produkter som kan bidra til å opprettholde arbeidsplasser i landbruket i Norge. Selv små nisjer kan være viktige for noen produsenter. Ofte kan det også være snakk om å bruke ubenyttede ressurser fra vår produksjon eller fra vår utmark. Ytterligere informasjon: Forsøksringen Telemark v/prosjektleder Arnulf Rein Tlf 35 52 70 22 / Mob 975 43 560 Talsmann for produsentene: Tom Harald Eckell, Larvik. Tlf 33 18 01 94 / Mob 907 20 635 Innovasjon Norge Telemark: Reidun Løite Myhra Tlf: 915 45 068 Telemark bondelag v/ nestleder Tove Hoppestad – tlf 997 14 873 Pressekontakt: Innovasjon Norge v/ Arne Rød Tlf 909 26 280 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no