Norsk eksport fortsetter å falle

Norsk eksport fortsetter å falle og i april 2009 var verdien av norsk vareeksport 30,9 % mindre enn i april 2008. I første tertial var verdien av eksporten 19,9 % mindre enn tilsvarende periode i 2008. Olje trekker eksporten kraftig ned, mens det fortsatt er økning for noen få varegrupper. – Det er dessverre langt mellom lyspunktene. De fleste internasjonale trendene trekker i negativ retning, sier John L. Rogne, sjefsøkonom i Innovasjon Norge.

– Det er eksporten av raffinerte oljeprodukt og metallvarer, metall, papir og andre commodities som sammen med strøm trekker eksporten fra fastlands-Norge kraftigst ned. Et lyspunkt er at fiskeeksporten har økt med 15,1 % i første tertial 2009. I kroner utgjør dette 1,8 milliarder, sier Rogne. Mens verksted- og teknologiprodukter har hatt en positiv utvikling i først kvartal, falt eksporten igjen i april med 11,7 % sammenlignet med april 2008. Eksporten er redusert til de viktigste markedene i Europa og USA, mens den øker kraftig til Asia. Eksport av varer fra Fastlands-Norge til Kina økte med 65 % og til Sør-Korea med 90 %, mens eksporten til Norden gikk ned med 29,5 % og til EU med 24,5 %. – Det er grunn til å forvente fortsatt fall i tiden fremover. Alle prognoser viser at verdensøkonomien krymper i 2009, men vi kan håpe på bedring i 2010, sier Rogne. Fordelingen mellom fylker er også ulik. Akershus er vekstvinner for første tertial sett under ett, mens Møre og Romsdal er eneste fylke som hadde vekst både i første kvartal og i april. For første tertial 2009 økte eksporten fra Akershus (14,3 %), Buskerud (6,7 %) og Møre og Romsdal (5,0 %). I april isolert økte eksporten fra Møre og Romsdal (13,0 %) og Finnmark (1,2 %) sammenlignet med april 2008. Eksporten av petroleumsprodukter faller kraftig i verdi i første tertial som følge av lavere oljepris. Økt eksport av naturgass bidrar til å redusere fallet, men synkende gasspriser gjør at også eksporten av naturgass falt i april slik at råolje igjen er største enkeltvare. I første tertial var verdien av gasseksporten nesten 17 milliarder kroner høyere enn eksporten av råolje. Energieksport utgjør nesten to tredeler (64,4 %) av verdien av norsk eksport. – Vi forventet kraftig nedgang i eksporten i april på grunn av påsken, og tallene bekrefter denne forventningen. Vi ser at det er mørke skyer over norsk eksport også i tiden som kommer, avslutter John L. Rogne, sjefsøkonom i Innovasjon Norge. Kontaktinformasjon John L. Rogne, sjefsøkonom i Innovasjon Norge T: +47 22 00 27 17 M: +47 99 21 02 30

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner