Norsk fellesstand på European Seafood Exposition (ESE) - større enn noen gangInnovasjon Norge arrangerer norsk fellesstand på ESE i Brussel, i år utvidet til 1100 kvm,
51 sjømatbedrifter deltar på den norske fellesstanden. ESE har utviklet seg til å bli verdens største og viktigste sjømatmesse, med meget høy kvalitet på besøkende innkjøpere. Innovasjon Norge synes det er positivt at deltakelsen av utstillere/bedrifter er opprettholdt på samme nivå, til tross for finanskrisen og markedsutfordringer den har medført. Dette gir klare signaler om at vi har en markedsorientert sjømatnæring.

Messen finner sted i tidsrommet 28. – 30. april.

Fersk Torsk Seminar
Mandag 27. april, dagen før messestart inviterer Innovasjon Norge til markedssemnar i Brussel for norske sjømatbedrifter. Fersk torsk til det europeiske markedet er hovedtema. Dette vil være et matnyttig seminar for bedriftene, hvor lokale aktører og representanter fra Innovasjon Norges utekontorer vil gi en innføring i detaljistleddets krav til de ulike leveransekonsept og muligheter til å bygge konkurransemessige fortrinn i samarbeidet mellom norsk produsent og kunde.

Formålet med seminaret er at deltakerne skal bli inspirert til å jobbe med en klarere strategi for sin bedrift for å bli mer markedsorientert.

Innovasjon Norge vertsskap for statssekretær Vidar Ullriksen og FKD
Statssekretær Ullriksen med delegasjon vil besøke den norske fellespaviljongen tirsdag 28. april.


Kontaktpersoner:
Toril Justad, IN/Messeavdelingen: vedr. messedeltakelsen
Lieneke Fjørtoft, IN/Marin avdeling: vedr. sjømatseminaret

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner