Norske bedrifter mot et internasjonalt marked

Norske bedrifter mot et internasjonalt marked Innovasjon Norge arbeider med eksport og internasjonalisering gjennom 34 kontorer spredd over hele verden. 5-6 september arrangeres Internasjonaliseringsdagene i Oslo. Det er lang tradisjon i å arrangere slike dager i Oslo. Representanter for utekontorene med kunnskap om de forskjellige markeder kommer til Oslo. Norske bedrifter inviteres til å møte Innovasjon Norges markedskompetanse. I de fleste sammenhenger er dette bedriftens første sondering og kontakt med et mulig nytt marked eller man bruker anledning til videreutvikling av relasjoner. Internasjonaliseringsdagene er for bedrifter som har tenkt seg utenlands med sine produkter, som mangler informasjon om marked, kultur eller kunder eller har behov for en sparringspartner for å teste om sine iedeer og planer ”holder vann” i et internasjonalt marked. Bedriftene får anledning til å diskutere markedsmuligheter, inngangsstrategier, mulige samarbeidspartnere osv med personer som har innsikt i og kunnskap om sine respektive markeder. Innovasjon Norges medarbeidere har inngående kunnskap om sine geografiske markeder og har verdifull erfaring fra ulike industrisektorer. Møtene avholdes som følger: Oslo 5.-6. september Generelt om alle bransjer og kontorer Kristiansand 7. september Internasjonaliseringsdag med fokus på IKT og helse Måløy 6.-7. september Internasjonaliseringsdagar med fokus på maritim og marin sektor Sandefjord 8. september Asia - mulighetenes marked Tønsberg 4. oktober Seminar nye EU-land I Oslo 5.-6. september vil representanter fra alle våre 34 kontorer være tilstede. Arrangementene i Kristiansand, Sandefjord, Stavanger, Måløy og Bodø vil ha fokus på bestemte bransjer og vil ha et mindre utvalg av våre kontorer tilstede. Målgruppen for arrangementene er små og mellomstore bedrifter som ønsker å starte opp eksport eller allerede har drevet internasjonal virksomhet noen år. Ytterligere informasjon: www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norge v/ Knut Bolstad – 22 00 25 61 – 913 53 305 Innovasjon Norge v/ Egil Hagen – 22 00 26 18 – 907 65 979 Pressekontakt Innovasjon Norge: Arne Rød 22 00 27 95 - 909 26 280 Eksempler: Her er noen bedrifter som arbeider med Innovasjon Norge på eksportrettet arbeid eller som er i ferd med å starte slikt samarbeid. (I alfabetisk rekkefølge - Kan kontaktes): Advanced Light AS, Oslo – spesialbelysning / merking av flyplasser og veger www.advancedlight.com – Herman Anker – tlf 920 34 755 Bionordic AS, Jostedal – Pelletsovner www.bionordic.no – Edvin Brun – tlf 951 63 617 C. Coo LLC, Bergen – Skap med kjøling for medisiner og kosmetikk på baderom www.c-coo.com - Olav Telset – tlf 454 74 798 CleanBed AS, Lillehammer – Overtrekk for solsenger, behandlingsbenker og madrasser www.cleanbed.no – Wenche Elisabeth Degvold – tlf 61 24 76 37 - 975 99 797 Hi-Turn AS, Høvik – Bataleon snøbrett www.bataleon.com – Jørgen Karlsen – 951 01 570 LapBack AS, Oslo – Lapback backup av data www.lapback.no – Mads Olsen – 901 03 258 Merlin Design AS, Oslo – Merlin lyssystem www.merlindesign.no – Thorleif Holm-Glad – tlf 22 60 44 33 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no