Norske virkemidler blant de beste i Europa

En fersk EU-rapport omtaler den norske IFU-ordningen som ”best practice” for internasjonal forretningsutvikling. De industrielle forsknings- og utviklingskontraktene IFU, er et unikt norsk virkemiddel.

Den norske ordningen er plukket ut blant 90 tiltak rettet mot internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter. EU-rapporten peker på at det er sterk sammenheng mellom innovasjon og internasjonalisering, og sier om den norske satsingen:

Some countries such as Norway are already implementing integrated policy measures, offering programmes that combine innovation and internationalisation as the mix of instruments that allows companies to increase their value creation and their competitiveness.

- Det er inspirerende å se at EU omtaler våre programmer på denne måten, sier spesialrådgiver Oddbjørn Clausen i Innovasjon Norge. – Evalueringer av IFU-ordningen bekrefter også det som sies i EU-rapporten. 44 prosent av prosjektene er kommersielle suksesser, og det er svært bra i EU-sammenheng.

Investerer mye i suksesser
Innovasjon Norge investerer om lag 250 millioner kroner i offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter i år.
- Nå er vi omtrent halveis i året, og vi har fortsatt penger igjen til gode prosjekter, sier Oddbjørn Clausen. – Han ber dem som sitter med ideer til prosjekter som kan passe innenfor ordningen om å ta kontakt.
Prosjektene som finansieres av ordningen skal bestå av en leverandør og en krevende kunde. Kunden skal dermed stille krav til leverandøren gjennom hele prosessen, og målet er at de i fellesskap skal komme fram til nye produkter og tjenester. I tillegg er det en forutsetning at de kan frambringe vesentlige nyheter, ha betydelig markedspotensial og bidra til gode, viktige samarbeid. Efaringen viser også at internasjonalt orienterte bedrifter er de som får mest igjen for å være med i et slikt samarbeid.

For mer informasjon:
Les hele EU-rapporten ”Supporting the internationalisation of SMEs - Good practice selection” på http://www.yrittajat.fi/sy/home.nsf/e150b0b9a95085bac2256c290038d389/11c6702018b606e1c225742500225d9b/$FILE/smeinternat_goodpractice4_08.pdf.
Se også www.innovasjonnorge.no/fou.

Kontaktpersoner:
Oddbjørn Clausen, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Tlf. 22 00 27 14,
e-post oddbjorn.clausen@innovasjonnorge.no.
Kjetil Svorkmo Bergmann, informasjonssjef i Innovasjon Norge. Tlf. 908 20 918,
e-post kjber@innovasjonnorge.no.

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Multimedia

Multimedia