NRK-korrespondent til Expo 2010 Shanghai

Tidligere Asia-korrespondent for NRK, Philip Lote går til jobben som kommunikasjonsleder for Norges bidrag til EXPO 2010 i Shanghai.

Utenriksmedarbeider Philip Lote var Asiakorrespondent for NRK med base i Beijing fra 2003 til 2007, og har jobbet med Asia i hele sitt profesjonelle liv. De neste to årene skal Lote lede kommunikasjonsarbeidet for det norske bidraget til verdensutstillingen, EXPO 2010, Shanghai.

- Det er første gang verdensutstillingen skal holdes i Kina. Dette kan man kun være med på en gang, sier Philip Lote. - Det betyr svært mye for Kina og for mange kinesere. Denne jobben var det ikke vanskelig å si ja til. Det er vanskeligere å ta farvel med NRK, sier han.

Spennende konsept
Kommunikasjonslederen skal jobbe for at det norske EXPO-bidraget når ut til folk i Kina, Asia og verden. Konseptet for den norske paviljongen er utviklet av arkitektfirmaet Helen & Hard, Melvær&Lien Idé-entreprenør og konsulentselskapet Sweco. Det norske bidraget har fått navnet ”Norway. Powered by Nature.”
Tema for hele EXPO 2010 er "Better City, Better Life." Det er første gang EXPO handler om bærekraftig byutvikling.

- Deltakelsen på Expo 2010 i Shanghai er et ledd i en langsiktig satsing på kina, sier konstituert generalkommissær og prosjektleder Arild Blixrud. Arbeidet med å bygge kjennskap til Norge og til prosjektet er et viktig bidrag til å styrke forbindelsene mellom Norge og Kina. Og med Philip Lote vet jeg at vi har fått rett mann på laget, avslutter Blixrud.

En annen viktig oppgave for kommunikasjonsarbeidet knyttet til EXPO 2010 er å gjøre nordmenn, norsk næringsliv og norsk offentlighet bedre kjent med Kina og kinesiske samfunnsforhold.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Arild Blixrud, tlf. 901 23 954. E-post: arild.blixrud@innovasjonnorge.no
Philip Lote, tlf. 416 56 448.

Se også www.innovasjonnorge.no/expo2010

Tags:

Multimedia

Multimedia