Nytt styre for Norge på Verdensutstillingen, EXPO 2010, Shanghai

STATEN UTNEVNER NÆRINGSLIVSMANN PÅ EGEN KVOTE
Det nye styret for Norges deltagelse på EXPO 2010 i Shanghai har i dag sitt første og konstituerende møte.

- Styrets første oppgave blir å sikre fremdriften i prosjektet og ytterligere engasjement fra næringslivet, sier Henrik O. Madsen, styreleder for Norge på EXPO og konsernsjef i DNV.

DNV er én av fem private hovedsponsorer for Norge på EXPO, men Madsen sitter som statens representant. Regjeringen ved Nærings- og Handelsdepartementet har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å lede Norges deltagelse på EXPO 2010, Shanghai.
- Det er særlig verdt å legge merke til at regjeringen viser næringslivet tillitt ved å utnevne en fra det private til styreleder, sier Arild Blixrud, Prosjektdirektør og Konstituert Generalkommissær for Norge på EXPO 2010.

Norge deltar med en paviljong tegnet av Helen & Hard Arkitektkontor og konseptet,”Norway Powered By Nature”. Tema for selve EXPO 2010 er Better City, Better Life. Innenfor dette fokuserer Norge på energi, miljø og bymenneskets kontakt med naturen.
- Dette er et meget godt styre. Vi er sikret kompetanse på næringsliv, kinesisk politikk og samfunn, samt tenkning rundt velferd, rekreasjon og opplevelser. Vi ser frem til å jobbe sammen, sier Blixrud.

Prosjektstyret består av:

Henrik O. Madsen, Det Norske Veritas, leder
Gunn Ovesen, Innovasjon Norge, nestleder
Walter Qvam, Kongsberggruppen ASA
Roar Flåthen, LO Bjørge Grimholt, Wilh. Wilhelmsen, ASA
Mette Halskov Hansen, Universitetet i Oslo
Pernille Schau-Larsen, Norsk Reiseliv, Solstrand Hotell og Bad

For mer om Norge på EXPO 2010, Shanghai gå til: www.expo2010.no

For ytterligere informasjon kontakt:
Arild Blixrud, Prosjektdirektør for Norge på EXPO2010: arild.blixrud@ innovasjonnorge.no
Philip Lote, Kommunikasjonsdirektør for EXPO2010: philip.lote @innovasjonnorge.no
eller på mobil: 41 65 64 48


Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner