Oslo som maritimt senter

Oslo som maritimt senter Tyngdepunktet innenfor maritim industri i Norge ligger i Oslo og ifølge mange av våre næringslivstopper bør Oslo kunne bli et europeisk senter innenfor denne industrien. Innovasjon Norge ønsker å bidra til denne utviklingen og tar tak i utfordringene på en konferanse under INT-dagene (internasjonaliseringsdagene) i Oslo den 15. februar. Hensikten med den maritime konferansen er å styrke det utviklingsarbeidet som er startet i Hovedstadsprosjektet og å øke bevisstheten om at økt samhandling kan bidra til videreutvikling av næringen. Innovasjon Norge vil vise hvilke tjenester som kan tilbys næringen og bedriftene. Konferansen er gratis. INT-dagene er møteplassen for små og mellomstore bedrifter som ønsker å diskutere eksport og internasjonalisering. Det arrangeres to ganger i året og 200 - 250 bedrifter bruker vanligvis denne anledningen til å diskutere hvordan man kan samspille. Arrangementene er i år fra 13.-17. februar i Oslo, Tønsberg, Trondheim, Ålesund, Porsgrunn og Gjøvik. Bedriftene kan treffe representanter for aktuelle utenlandskontor i små forhåndsavtalte møter og diskutere konkrete problemstillinger om markedsmuligheter, markedsinngang, samarbeidspartnere osv. Innovasjon Norges medarbeidere har inngående kunnskap om sine geografiske markeder og har verdifull erfaring fra ulike industrisektorer. På INT-dagene er det både større møter og konferanser og en-til-en-møter hvor bedriftene kan møte representanter fra utenlandskontorene og markedsrådgivere fra Innovasjon Norges kontorer i Norge. For deltakerne på den maritime konferansen åpnes det for slike småmøter etter konferansen. Arrangører for den maritime konferansen er Oslo Maritime Network, Maritimt Forum, Oslo Teknopol IKS og Innovasjon Norge Oslo og Akershus. Mer informasjon finner du på www.innovasjonnorge.no/int-dagene. Ytterligere informasjon: Knut Tore Kringstad, Innovasjon Norge Oslo og Akershus Tlf: 22 00 26 39, Mob 958 58 746, E-post: knut.tore.kringstad@innovasjonnorge.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner