PRESSE INVITASJON – INNOVASJONSKONFERANSE I KØBENHAVN

PRESSE INVITASJON – INNOVASJONSKONFERANSE I KØBENHAVN Fra tvillingrike til rike tvillinger? Dansk-norske relasjoner i et utviklings- og innovasjonsperspektiv. Den norske ambassade i København arrangerer tirsdag 8. november innovasjonskonferansen ”Fra tvillingrike til rike tvillinger” i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge. Bakgrunnen for konferansen er det norske kongeparets offisielle besøk til Danmark i tidsrommet 7-8. november 2005 i forbindelse med Norges markering av hundre års selvstendighet. Omfanget og betydningen av samarbeidet mellom Danmark og Norge kjenner alle. Kontakten er svært nær, politisk, økonomisk og kulturelt. Samhandelen samt norske investeringer er økende. En videreføring er ingen selvfølge, men avhengig av vår felles evne til innovasjon og samarbeid. Konferansen hovedmålsetting er å rette fokus på fremtidens vekst og verdiskaping. Både Norge og Danmark møter krevende utfordringer i et stadig mer globalt og konkurranseutsatt marked. De utfordringer begge land har hver for seg er også felles. Under konferansen vil en diskutere aktuelle problemstillinger som Hva er potensialet for å utvikle norsk-danske næringslivsklynger? Hvilke muligheter finnes for å utvikle samarbeid om forsknings- og innovasjonsstrategier? Hvordan bedre en gjensidig utnyttelse av norsk-dansk markedskunnskap? Konferansen ” Fra tvillingriker til rike tvillinger?” arrangeres tirsdag 8. november kl 10.00 – 13.00 i Dansk Design Center i København. Det danske Regentpar og det norske Kongepar deltar på åpningen av konferansen. Følgende program er planlagt: 09.45 – 10.15 Registrering, forfriskninger 10.30 Åpning av konferansen i nærvær av det norske Kongepar, det danske Regentpar og HKH Kronprins Haakon - Gunn Ovesen, Adm. direktør, Innovasjon Norge - Nærings- og handelsministeren Odd Eriksen - Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. - Olav Hytta, Styreformann, DnB NOR - Prisutdeling Kort pause 11.20 Innledning til paneldebatt: - Mads Øvlisen, Bestyrelseformand, Novo Nordisk AS Paneldebatt Ordstyrer: Morten Løkkegaard. Deltagere: - Henning Dyremose, Konsernsjef, Tele Danmark (TDC), Formand Dansk Industri (DI) - Ingelise Bogason, Adm. direktør, Birch & Krogboe - Steffen Gullmann, Bestyrelseformand, Dansk Design Center - Johan G. Hvide, President, Norges Rederiforbund - Kjell Storeide, Direktør, Borgund Industri AS - Eli Arnstad, Adm. direktør, Enova SF 12.30 ”En smak av Norge” - en kulinarisk opplevelse i regi av Gastronomisk Institutt. 13.00 Slutt Vi håper at dere finner dette arrangement i København interessant og ønsker å delta. For å kunne legge forholdene best mulig til rette for pressen vil vi gjerne ha påmelding innen onsdag 2 novembet til: Innovasjon Norge v/ Arne Rød – Tlf 22 00 27 95 – 909 26 280 arne.rod@innovasjonnorge.no Ev ajourført program blir sendt til de påmeldte like før arrangementet. Med vennlig hilsen for Innovasjon Norge Per Arne Tuftin Arne Rød Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsrådgiver ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner