Pressemelding fra Innovasjon Norge: Ny rekord i eksport av olje i august

Ny rekord i eksport av olje i august Verdien av norsk oljeeksport økte med 56 prosent fra august i fjor til august i år. Med rekordhøy oljepris eksporterte Norge råolje for nesten 29 milliarder kroner i august. Prisen per fat var 417 kroner, og høyere enn noen gang før. Eksporten av naturgass nådde også nye høyder, med en økning på 65 prosent fra året før og en verdi på sju milliarder kroner. Ser vi på året under ett, har råolje økt med 23 prosent og naturgass med 32 prosent fra samme periode i fjor. Også eksporten av tradisjonelle varer fortsetter å øke, med 14 prosent i august og vel elleve prosent hittil i år. Sterk økning i raffinerte olje- og gassprodukter, strøm og fisk Eksporten av raffinerte olje- og gassprodukter har økt sterkt de fire siste månedene. Så langt i år er økningen på vel seks milliarder kroner, som utgjør 36 prosent. Vi selger også stadig mer elektrisk strøm til utlandet, økningen de første åtte månedene i år er på hele 1,55 milliarder kroner eller 228 prosent. Eksporten av øvrige tradisjonelle varer har økt med ca ti milliarder kroner hittil i år. Medregnet strøm og raffinerte produkter er økningen på 16,7 milliarder. Økt fiskeeksport utgjør nesten to milliarder. Det er særlig eksporten til Øst-Europa som øker. Eksportverdien for kjemiske produkter økte med 1,56 milliarder kroner, mens den større gruppen metallvarer, metaller, papir og andre handelsvarer hadde en økning på 7,6 prosent eller vel tre milliarder kroner. Sterk oppgang i eksporten til Afrika og Russland For tradisjonelle varer har det i de første åtte månedene år vært oppgang i eksporten til alle verdensdeler med unntak av Asia, som hadde 0,5 prosent nedgang. Det var størst økning for Afrika, med hele 65 prosent. Eksporten til Sør-Amerika økte med 30 prosent, Oseania med 26 prosent og Nord-Amerika med 12 prosent. Eksporten til vårt viktigste markedsområde, Europa, gikk opp vel 12 prosent. Salget av fisk, og spesielt sild bidro en økning på så mye som 71 prosent i eksporten til Russland. Hordaland og Rogaland på topp De fire største eksportfylkene, Hordaland, Vest-Agder, Rogaland og Møre og Romsdal, har hatt den største prosentvise økningen i eksporten i de første åtte månedene. I alt 14 fylker økte sin eksport i august. Det er Vestfold med 51 prosent, Hordaland med 45 prosent, Nord-Trøndelag med 30prosent, Sogn og Fjordane med 27,5 prosent, Oppland 27 prosent, Akershus 16 prosent, Buskerud 15 prosent, Møre og Romsdal 12 prosent, Sør-Trøndelag 11 prosent, Nordland 8 prosent, Oslo 5,7 prosent, Rogaland 3,7 prosent, Telemark 1,5 prosent og Østfold med 0,5 prosent. Økt import Vareimporten økte med nesten 12 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor. Hittil i år har den økt med snaut ni prosent. Importen fra Tyskland har økt med hele 2,9 milliarder kroner så langt i år. Samlet hadde Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 195 milliarder kroner, opp fra 145 milliarder i de første åtte månedene i fjor. Kontaktinformasjon: John L. Rogne, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 27 17. Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge. Telefon 908 20 918. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=131374&fn=wkr0010.pdf Grafer eksportstatistikk

Dokumenter og linker