Pressemelding fra Innovasjon Norge: Romsdal Aktiv utnevnt til økoturismebedrift

Romsdal Aktiv ble nylig overrakt beviset om at de er godkjent som Norsk Økoturismebedrift. Dermed føyer de seg inn i rekken av økoturismebedrifter sertifisert av Innovasjon Norge.

- Vi er stolte over å bli tildelt dette prestisjetunge kvalitetsstempelet og håper å videreutvikle vårt arbeid med å gi gjestene våre en vakker opplevelse i en mest mulig uberørt, stille og ren natur, sier Alf Vidar og Torkil Ebbestad som driver Romsdal Aktiv. - Vi ønsker ikke å sette spor i naturen, men at naturen setter spor i oss.
- Å bli godkjent som økoturismebedrift er et kvalitetsstempel for disse småbedriftene som har tilfredstillt alle de 100 kravene i den nasjonale merkeordningen for økoturismebedrifter. Det blir veldig spennende å følge disse bedriftene fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Romsdal Aktiv ligger vakkert til i den ville naturen i Romsdalen i Åndalsnes i Rauma kommune, og tilbyr turer i kano, kajakk, raftingflåter, elvebrett eller til fots på grottetur. Felles for turene er fokuset på å ferdes så skånsomt som mulig i terrenget, der deltakerne bruker sine egne muskler som fremkomstmiddel. Romsdal aktiv har som del av sertifiseringen tatt klimaløftet, kjøpt klimakvokter og grønn strøm. - Vi har gjort dette for å understreke både ovenfor oss selv og andre at vi tar et nødvendig og selvfølgelig miljø- og kllimaansvar, sier Alf Vidar Ebbestad.
Norsk Økoturisme drives av Innovasjon Norge og er en egen nisje innenfor det natur- og kulturbaserte reiselivet. Den moderne økoturismen handler om hele virksomheten, og skal være ledet av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, for miljøet og for det lokalsamfunnet de er en del av. Sertifiseringsordningen stiller høye krav til blant annet service, vertskap, mattradisjon, historiefortelling og kunnskapsrike guider.

Til sammen 12 bedrifter er nå godkjent:
Bjåen Fjellstove i Setesdal www.bjaen.no
Spydspissen Villmarkssenter i Rendalen www.spydspissen.no
Lofoten Kajakk i Kabelvåg www.lofoten-kajakk.no
Høve Støtt på Geilo www.hovestott.no
Svalbard Villmarkssenter i Longyearbyen www.svalbardvillmarkssenter.no
Ypsøy Kystgard utenfor Bergen www.kystgard.no
Alaskan Husky Tours utenfor Røros www.huskytour.no
Matsafari, Stavanger www.matsafari.no
Turgleder, Rena www.turgleder.com
Hardangervidda Fjellguiding, Geilo www.fjellguiding.no
Havnomadens Kajakksenter, Husvær www.havnomaden.no
Romsdal Aktiv, Åndalsnes www.romsdalaktiv.com

Sju prinsipper for norsk økoturisme:
En norsk økoturismebedrift er:
1. natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning, og utøver alltid en føre var-holdning.
3. etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
4. bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
6. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Kontaktinformasjon:
Per-Arne Tuftin, direktør for reiseliv i Innovasjon Norge. Telefon 22 00 29 04.
E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no
Lone Lamark, prosjektleder Norsk Økoturisme. Telefon 958 58 568.
E-post lone.lamark@innovasjonnorge.no
Alf Vidar Ebbestad og Torkil Kroken Ebbestad i Romsdal Aktiv. Telefon 984 93 345
E-post: info@romsdalaktiv.com

Se også:
www.ecotourismnorway.org

Tags:

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner

Multimedia

Multimedia