Reiselivet tar miljøansvar

2-3 februar møtes sentrale reiselivsaktører, forskere og politikere til erfaringskonferanse i Trysil for å diskutere hvordan Norge kan bli et mer bærekraftig ferieland. Norsk reiseliv vil tape uten en sterk og dedikert satsing på bærekraft. Dette er den klare tilbakemeldingen fra bransjegruppene i Bærekraftig Reiseliv 2015.

Norsk reiseliv har for første gang satt seg sammen og diskutert hvordan de kan øke sitt ansvar i forhold til miljø og samfunn. Innovasjon Norge og NHO reiseliv inviterer reiselivet gjennom Bærekraftig reiseliv 2015 til et bredt samarbeid for økt miljøfokus og samfunnsansvar. Som et resultat har nær 50 sentrale reiselivsaktører møtt hverandre gjennom 2009 og har nå klare forslag til hovedmål, delmål og tiltak for økt bærekraft i norsk reiseliv. De ulike forslagene vil bli presentert og diskutert under Erfaringskonferansen for Bærekraftig Reiseliv 2015 i Trysil. - I et globalt klimaperspektiv må reiselivet vise ansvar i utviklingen av reislivsprodukter. Verdikjeden må satse sammen for å oppnå gode resultater, vi ser frem til å lede vei på dette viktige området, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør for Innovasjon Norge. Konkrete tiltak -Økt interesse og bevissthet rundt miljøreiser stiller sterkere krav til bedriftene om tilrettelegging og markedsføring av et mer bærekraftig reiseliv, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Bransjegruppene har resultatvis utviklet en rekke forslag til tiltak for å oppnå en økt bærekraftig reiselivsutvikling. En systematisk satsing på miljøsertifisering av reiselivsbedrifter, kompetanseprogram, utviklingsfond for bærekraftig reiseliv, nasjonale og lokale indikatorer for å overvåke reiselivets bærekraft er noen av de foreslåtte tiltakene på veien mot et mer bærekraftig norsk reiseliv. Bærekraftig Reiseliv 2015 Norge ønsker å ta en lederposisjon i utviklingen av et bærekraftig reiseliv, og skal innen 2015 tilby noen av de beste bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelsene i Europa. Prosjektet bærekraftig reiseliv 2015 har en målsetting om at 90 prosent av tilbydere innen naturbasert reiseliv skal være sertifiserte som bærekraftige bedrifter innen prosjektet er over. Hva er prosjekt Bærekraftig reiseliv 2015? •Bærekraftig reiseliv 2015 ledes av Innovasjon Norge med NHO Reiseliv som samarbeidspartner. Hele prosjektet er forankret i Reiselivsstrategien fra Regjeringen, hvor et av tre hovedmål er å utvikle Norge som et mer bærekraftig reisemål. •Prosjektet bygger på 10 grunnleggende prinsipper som skal definere hva et bærekraftig reiseliv er. Det innbefatter bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. •Gjennom prosjektet inviteres reiselivsnæringen med i en prosess for å konkretisere og operasjonalisere målene gjennom seks bransjegrupper med over 70 representanter fra ulike sektorer innen reiselivsnæringen som diskutere hvordan næringen kan bli mer bærekraftig I tillegg vil det foregå en utprøving i fem utvalgte destinasjoner: Trysil, Røros, Vega, Lærdal og Geilo Fjellandsby hvor disse destinasjonene skal finne gode mål og tiltak for å øke sin vektlegging av bærekraft. •Mer informasjon: http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/Barekraftig-reiseliv/

Kontakter

  • Innovasjon Norge
    Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo
    +47 22 00 25 00
    + 47 22 00 28 52

Abonner