Rekord i Brüssel


Rekord i Brüssel

Aldri har den norske paviljongen på European Seafood Exhibition i Brüssel vært større. Innovasjon Norge er initiativtaker og organisator av paviljongen.

Rekordstor deltakelse
70 norske bedrifter deltar i fellesstanden på i alt 40 stands.
- Dette er en stor satsing fra Norge og illustrerer godt den optimismen næringen er preget av. Vi har faktisk problemer med å få nok plass fra arrangøren, forteller Toril Justad i Innovasjon Norge som er ansvarlig for standen på ESE.

Moderne stand
Den norske paviljongen har i år fått en helt ny design som bygger på Norgesprofilen til UD. ”Bryggen i Bergen” som har vært et hovedelement i større og mindre grad på standen i mange år er nå erstattet av et mer moderne uttrykk.

Verdens største
ESE er verdens største sjømatmesse og en svært viktig møteplass for næringen. Den arrangeres hvert år i Brüssel. ESE er en ren fagmesse hvor bransjen møtes. Hovedmålet er å møte profesjonelle kunder og agenter, pleie relasjoner og bygge nettverk.

Finnmark satser
Nytt året er også en ny fellesstand for sjømatnæringen i Finnmark. Innovasjon Norge ved Roger Pedersen har vært initiativtaker og står for det praktiske koordineringsarbeidet. Det er enestående og nytt at næringen i Finnmark klarer å stå sammen på denne måten i et markedsfremstøt. Denne nettverksbygging og ”felles løft” kan være starten på en revitalisering av næringen i Finnmark.

Ytterligere informasjon:
Se www.innovasjonnorge.no/ese for oversikt over deltakere og www.seafood.no.

Toril Justad, +47 916 83 147, toril.justad@innovasjonnorge.no
Petter Ustad, +47 076 16 708, petter.ustad@innovasjonnorge.no
Roger Pedersen, +47 907 70 596, roger.pedersen@innovasjonnorge.no

Pressekontakt
Arne Rød, +47 909 26 280, arne.rod@innovasjonnorge.no
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com