Rekordstor eksport av olje i juli

Verdien av norsk råolje- og gasseksport har aldri vært høyere enn i juli i år. Verdien av råoljeeksporten økte med 12,6 prosent siden juli i fjor, mens naturgass økte med hele 23,5 prosent. Det kommer fram av tall fra Statistisk sentralbyrå og Innovasjon Norge. Ser man året under ett har råolje økt med 18,4 prosent og gass 27,8 prosent.

Hovedårsaken til den kraftige økningen er de høye oljeprisene. Også for raffinerte olje- og gassprodukter er det en økning. De første sju månedene i år er eksporten av disse varene økt med 4,6 milliarder kroner eller 31,4 prosent. Vekst på mange områder Også den tradisjonelle vareeksporten øker. Veksten i juli var på 11,9 prosent i forhold til samme måned i fjor. Fra nyttår og ut juli er veksten 11,3 prosent. Det er særlig eksporten av fisk som øker, og særlig til de østeuropeiske landene. Sild til Russland sto for en vesentlig del av denne veksten. Den store gruppen av metallvarer, metaller, papir og andre handelsvarer hadde en økning på 8,7 prosent eller 3,27 milliarder kroner. Eksporten av strøm har økt kraftig siden i fjor. De første sju månedene i år er den økt med 1,4 milliard kroner, en vekst på hele 255 prosent fra samme tid i fjor. Vi eksporterer mer til alle verdensdeler bortsett fra Asia. Eksporten til Afrika økte med 62 prosent, Sør-Amerika med 35 prosent og Nord-Amerika med 13 prosent. EU er vårt viktigste eksportmarked, og også her var det pen vekst med 11,7 prosent. Forskjeller mellom fylkene Hvis vi ser på hvordan eksporten fordeler seg på de ulike fylkene, ser vi store forskjeller. 11 fylker hadde en økning i juli: Vestfold økte mest med 56 prosent. Deretter fulgte Hordaland med 31 prosent, Vest-Agder med 28 prosent, Møre og Romsdal med 26 prosent, Østfold med 22 prosent, Sør-Trøndelag med 17 prosent, Hedmark med 14 prosent, Finnmark med 14prosent, Akershus med 11 prosent, Buskerud med 4 prosent og Rogaland med 1 prosent. Resten av fylkene hadde tilbakegang i juli. Import og handelsbalanse Importen av varer øker også. Hittil i år er den med 8,5 prosent høyere enn i fjor. Det er størst økning i importen fra Kina og Tyskland. Av en samlet importøkning på 15,3 milliarder så langt i 2005 kom 3,4 fra Asia, der Kina økte med 1,5 milliarder, Japan med 884 millioner og Sør-Korea med 370 millioner. Ellers har importen fra Tyskland økt med hele 2,6 milliarder kroner så langt i 2005. Samlet hadde Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 166 milliarder kroner i løpet av de første sju månedene. Det er en økning på 37 milliarder.

Dokumenter og linker